• (52) 333 02 70

Wzory podań

Pobierz wzory podań

Podanie do Rektora ULT w Świeciu (plik PDF) Pobierz plik
Podanie do Dziekana ULT w Świeciu (plik PDF) Pobierz plik
Podanie do Kanclerza ULT w Świeciu (plik PDF) Pobierz plik
Ankieta osobowa – studia I stopnia (plik PDF) Pobierz plik
Ankieta osobowa – studia II stopnia (plik PDF) Pobierz plik
Ankieta osobowa – studia podyplomowe (plik PDF) Pobierz plik
Ankieta osobowa – kursy i szkolenia (plik PDF)
Dziennik praktyk (plik PDF) Pobierz plik
Ankieta osobowa – egzamin PTE General (plik PDF) Pobierz plik
Karta obiegowa ULT w Świeciu (plik PDF) Pobierz plik