• (52) 333 02 70

Wydział

Wydział Filologiczny Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu

Stanowi twórcze i autorskie powiązanie tradycyjnego wykształcenia wyższego z najnowszymi osiągnięciami współczesnej metodologii i dydaktyki.

Skuteczna realizacja powyższego założenia jest możliwa dzięki bogatemu i technicznie zaawansowanemu zapleczu multimedialnemu ULT, które nie tylko ułatwia pracę naszej kadry, ale także pozwala studentom na lepsze opanowanie przerabianego materiału.

Wysoce wykwalifikowana kadra dydaktyczna, rozbudowane zaplecze biblioteczne i techniczne gwarantują absolwentom ULT szerokie możliwości zatrudnienia.

Mogą oni znaleźć zatrudnienie między innymi w: szkolnictwie publicznym i niepublicznym, w instytucjach sektora publicznego, w organizacjach rządowych i pozarządowych, jak i agencjach public relations, agencjach reklamowych oraz w korporacjach międzynarodowych.

Filologiczny

Filologia

Angielska

Niemiecka

Rosyjska

Tłumaczeniowa

Nauczycielska