• (52) 333 02 70

Współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskimi w Olsztynie

Współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskimi w Olsztynie

Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu, Pani dr Elżbieta Sternal w dniu 27 września 2019 r. podpisała porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskimi w Olsztynie, którą reprezentował Rektor prof. dr. hab. Ryszard J. Górecki.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu i Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu posiada uprawniania do kształcenia zakresie filologii na poziomie studiów I i II stopnia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie język i literatura.

Ponadto porozumienie określania organizację przedsięwzięć w tematyce wspólnych zainteresowań w szczególności konferencji, seminariów, szkoleń specjalistycznych, dotyczących obszarów związanych z upowszechnianiem wiedzy.

Porozumienie o współpracy jest zawierane dla całej uczelni i umożliwia prowadzenie studiów w siedzibie, w filiach, na każdym poziomie i profilu dla danego kierunku studiów.

Podstawą prawną porozumienia są Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.); rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450).