• (52) 333 02 70

Władze uczelni

Poznaj władze uczelni

dr Elżbieta Sternal

Rektor
dr Elżbieta Sternal

elzbietasternal@wp.pl - Doktor nauk humanistycznych, anglistka, rusycystka, założycielka Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu (obecnie Uczelni Lingwistyczno-Technicznej). Od 8 lat założycielka i Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego a od 1 października 2017 r. Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej współpracującej z uniwersytetami w Kazachstanie, Białorusi i na Ukrainie. Prowadzi zajęcia fakultatywne na specjalnościach nauczycielskich, kształcąc przyszłych nauczycieli języka
angielskiego i niemieckiego. Posiada bogate doświadczenie pedagogiczne w pracy z osobami dorosłymi. W swoim dorobku naukowym ma wiele publikacji (artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach polskich i zagranicznych, współredaktorka serii wydawniczej humanistica21). Aktywnie uczestniczy w konferencjach polskich i zagranicznych poświęconych osobie dorosłej i jej edukacji. Zainteresowania i pasje: podróże i taniec klasyczny.

mgr Martyna Sternal

Kanclerz
mgr Martyna Sternal

m.sternal.ult@gmail.com - Amerykanistka, trener, tutor i coach. Kanclerz Uczelni Lingwistyczno- Technicznej od 01 października 2017 r. Wykładowczyni specjalizująca się w praktycznej nauce języka oraz w angielskim biznesowym. Podczas zajęć chętnie korzysta z narzędzi tutorskich oraz coachingu. Od wielu lat interesuje się psychologią, marketingiem oraz nowoczesnymi metodami nauczania. Pracuje nad badaniami związanymi z wpływem postępu technologicznego na zmianę w sposobach nauczania. Pasjonuje się tańcem, jazdą konno oraz literaturą amerykańską.

dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak

Dziekan
dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak

Wykształcenie:

1971 - Studia magisterskie na UMCS W Lublinie
1980 - Doktorat na UAM w Poznaniu na podstawie rozprawy: Perspectives of the Fictional World Presentation in the Dramatic Works of W.B.Yeats. Promotor: prof. dr hab. Henryk Zbierski, recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Sinko, prof. dr hab. Andrzej Kopcewicz
1996 - Habilitacja na UG w Gdańsku na podstawie monografii: Towards a Theory of Poetic Drama: Yeats, Synge, O’Casey. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995, ISBN 83 7017-581-3.
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Limon UG; prof. dr hab. Marta Wiszniowska UMK, prof. dr Wojciech Kalaga UŚ.

Zainteresowania naukowe:

Literatura:

- współczesna powieść brytyjska (zwłaszcza powieść postkolonialna)
- dramat Odrodzenia Celtyckiego (zwłaszcza W.B. Yeats, J.M.Synge, S’Ocasey)
- dramat absurdu: (zwłaszcza Samuel Beckett)
- europejski dramat symbolistyczny i dramat epicki
- rozwój eposu europejskiego od starożytności.

Kultura:

- historia teatru (zwłaszcza Wielka Reforma Teatru),
- słowo w literaturze (od kultury oralnej do stechnologizowanej)
- konteksty kulturowe dramatu Odrodzenia Celtyckiego ( kultura celtycka, japoński dramat Noh, taniec i ruch sceniczny).
- symbolika świątyni chrześcijańskiej, prawosławnej i buddyjskie
- „w głąb umysłu ludzkiego” – archetypy w kulturze

Współczesne teorie literatury:
- myśl bachtinowska (dialogiczność, polifoniczność, heteroglossia, karnawalizacja)
- literacka teoria aktów mowy
- zagadnienie intencjonalności językowej(od Romana Ingardena do Jacquesa Derridy)
-koncepcja wyobrażonego (the imaginal) jako alternatywa dla zachodniej teorii literatury (inspiracje myślą filozoficzną wschodu).

Dyżur dziekański:

Weekendy tylko podczas zjazdów studentów niestacjonarnych