• (52) 333 02 70

WIZYTA NA EUROAZJATYCKIM NARODOWYM UNIWERSYTECIE IM. L.N.GUMILOWA W ASTANIE

W dniach 22-24 września 2016 r. Kanclerz WSJO – dr Elżbieta Sternal złożyła wizytę w stolicy Kazachstanu – Astanie, podczas której aktywnie uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.”Russian Studies and Modernity„. Głównym organizatorem konferencji był Euroazjatycki Uniwersytet Narodowy im. L.N. Gumilowa. Pani Elżbieta Sternal wraze ze współautorką referatu Panią Profesor Ludmiłą Kilevayą (WSJO w Świeciu oraz The Abai Kazakh National Pedagogical University) wygłosiła referat na temat: Motivation/demotivation in studying Russian in a Polish school.

W programie zostały wygłoszone referaty w następujących sekcjach:

  1. Russian language in a foreign-language environment
  2. Linguistic processes in the modern world
  3. Language and translation. Modern paradigms of philological comparative linguistic
  4. New approaches to methodology and teaching of the Russian language and literature
  5. Linguistic and literary – critical analysis of bells-lettres texts

Organizatorami Konferencji byli:

-International Association of Teachers of the Russian Language and Literature (MAPRYAL);

-Russian Philology Department of the L. N. Gumiloyv Eurasian National University (Astana, Kazakhstan)

– Intercultural Communication Department of the Herzen State Pedagogical University of Russia (St. Petersburg, Russia)

-Institute of Russian Philology of the University of Rzeszow (Rzeszow, Poland)

-Russian Language Departmenht and World Literature Department of the Odessa I.I. Mochnikov National University (Odessa, Ukraine)

– The Baltic International Academy (Riga, Latvia)

Ostatniego dnia organizatorzy konferencji zapewnili gościom wiele atrakcji. Uczestnicy zwiedzali stolicę Kazachstanu-Astanę, gdzie mogli zobaczyć m.in. Filharmonię Narodową, wiele innych ośrodków kultury, do których można zaliczyć Bibliotekę Narodową, Salę Kongresową, Pałac Młodzieży i Prezydenckie Centrum Kultury oraz wieżę widokową Bajterek, która jest głównym symbolem miasta.