• (52) 333 02 70

Terminy rekrutacji

Terminy postępowań kwalifikacyjnych

W roku akademickim 2018/2019:

Studia I stopnia

od 3 czerwca 13 października

Studia II stopnia

od 3 czerwca do 13 października

*ostatniego dnia rekrutacja będzie prowadzona do godz. 11:00