• (52) 333 02 70

Regulaminy

Pobierz regulaminy

Zarządzenie-Rektora-w-sprawie-składania-prac-dyplomowych-ULT-2018

Regulamin Biblioteki (Plik PDF) Pobierz plik
Indywidualny tok studiów (Plik PDF) Pobierz plik
Uchwała numer 19/ULT/2017 rekrutacja na kierunek filologia (Plik PDF) Pobierz plik
Uchwała numer 21/ULT/2017 rekrutacja na kierunek filologia- aneks (Plik PDF) Pobierz plik
zarzadzenie-rektor-1-2017_format_dyplomZarządzenie-Rektora-w-sprawie-składania-prac-dyplomowych-ULT-2018 (Plik PDF)
Uchwała rekrutacja 2016-2017 (Plik PDF) Pobierz plik
Regulamin ECTS (Plik PDF) Pobierz plik
Zarządzenie Rektora w sprawie antyplagiatu prac dyplomowych (Plik PDF) Pobierz plik
Regulamin antyplagiatowy (Plik PDF) Pobierz plik
Księga Procedur Wewnętrzny System Zapewniania Jakości (Plik PDF) Pobierz plik
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej (Plik PDF) Pobierz plik
Regulamin Samorządu Studenckiego (Plik PDF) Pobierz plik
Zarządzenie Rektora ULT w sprawie zasad składania prac dyplomowych (Plik PDF) Pobierz plik
Regulamin studiów (Plik PDF) Pobierz plik
Regulamin praktyk ogólnozawodowych (Plik PDF) Pobierz plik
Regulamin praktyk tłumaczeniowych (Plik PDF) Pobierz plik
Regulamin praktyk pedagogicznych (Plik PDF) Pobierz plik
Regulamin praktyk pedagogicznych dla studiów podyplomowych (Plik PDF) Pobierz plik
Regulamin praktyk zawodowych, filologicznych i pedagogicznych (Plik PDF) Pobierz plik
Regulamin praktyk zawodowych, filologicznych i pedagogicznych na studiach II stopnia (Plik PDF) Pobierz plik
Statut ULT (Plik PDF) Pobierz plik
Kodeks Etyki Studenta Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu (Plik PDF) Pobierz plik
Zarządzenie rektora uczelni z dnia 28 kwietnia 2018 r. w sprawie formatu prac dyplomowych (Plik PDF) Pobierz plik
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 (Plik PDF) Pobierz plik
Uchwała Rekrutacja nr 02 rekrutacja filologia 2018-19-3 (Plik PDF) Pobierz plik