• (52) 333 02 70

Płatności

Opłaty za studia

Po zakwalifikowaniu się w terminie do 7 dni należy dokonać opłaty wpisowej
w wysokości 200 zł, którą należy wpłacić na konto:

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu

ul. Chmielniki 2a

86-100 Świecie

BANK MILLENNIUM S.A.: 88 1160 2202 0000 0001 5412 6691

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych: Zarządzenie Kanclerza ULT w sprawie wysokości opłat na rok akademicki 2018/2019: Opłaty 2018/2019