• (52) 333 02 70

Partnerstwo i współpraca międzynarodowa Uczelni Lingwistyczno – Technicznej  z Uniwersytetami Krajów Unii Europejskiej i Centralnej Azji

Partnerstwo i współpraca międzynarodowa Uczelni Lingwistyczno – Technicznej  z Uniwersytetami Krajów Unii Europejskiej i Centralnej Azji

Partnerstwo i współpraca międzynarodowa Uczelni Lingwistyczno – Technicznej  z Uniwersytetami Krajów Unii Europejskiej i Centralnej Azji.

Na zaproszenie Uniwersytetu z Żetysuskiego Państwowego Uniwersytetu im. I. Żansugurowa  w Tałdykorganie, Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej dr Elżbieta Sternal uczestniczyła w Forum Rektorów Uniwersytetów Krajów Unii Europejskiej i Centralnej Azji pt.: „Uniwersytet przyszłości: cyfryzacja i tradycje akademickie”. Wyżej wymieniony Uniwersytet współpracuje z 60 wiodącymi uniwersytetami i naukowymi instytutami badań z 25 krajów świata. Uniwersytet jest aktywnym uczestnikiem międzynarodowych programów, takich jak: DAAD, IAESTE, Erasmus +, Mevlana. Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna zawarła z Żetysuskim Państwowym Uniwersytetem im. I. Żansugurowa w Tałdykorganie, porozumienie o współpracy naukowo-badawczej i kształceniu studentów.

Na Uniwersytecie co roku odbywają się międzynarodowe i krajowe konferencje naukowo-badawcze, na których prezentowane są rezultaty działalności badawczej wykładowców  i studentów z krajów Unii Europejskiej oraz Centralnej Azji. W spotkaniach uczestniczą także przedsiębiorcy związani z biznesem, na których wspierają studentów w realizacji projektów start-up wybranych na podstawie konkursu.