• (52) 333 02 70

Nowość !!! STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM W BUDOWNICTWIE”

Zapraszamy na studia PODYPLOMOWE: ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM W BUDOWNICTWIE

 

Adresatami studiów podyplomowych są absolwenci kierunku budownictwa i wszystkich studiów pokrewnych oraz kierunków ekonomicznych, finansowych i prawnych (wystarczą studia licencjackie lub inżynierskie).

 

Dokumenty, które należy złożyć podczas procesu rekrutacji:

  • wypełnione zgłoszenie na studia podyplomowe ANKIETA OSOBOWA
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów
  • 1 fotografia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopia dowodu osobistego

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do Dziekanatu Uczelni.

Limit miejsc: 25 osób.

 

Opłaty za studia podyplomowe:

Wysokość opłaty za dwa semestry wynosi 5850 zł. (istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty lub cztery raty)

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu decyzją nr DSW.ZNU.6022.3.2016.3RJ z dnia 20 lipca 2016 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała uprawienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „budownictwo” o profilu praktycznym. Uczelnia złożyła wniosek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dokonanie zmiany nazwy z Wyższej Szkoły Języków Obcych na „Uczelnia Lingwistyczno – Techniczna”.

Studia podyplomowe „ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM W BUDOWNICTWIE” będą prowadzone na podstawie porozumienia w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej zawartego w dniu 02 stycznia 2014 r. pomiędzy Politechniką Warszawską a Wyższą Szkołą Języków Obcych w Świeciu.

 

Dokumenty prosimy wysłać na adres:

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu

ul. Chmielniki 2a

86-100 Świecie

Zapraszamy !!!