• (52) 333 02 70

Ministerstwo Nauki zawiesza zajęcia dydaktyczne na uczelniach do 25 marca, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID –19

Rektor ULT zarządza przerwę dydaktyczną od 12.03.2020 do 25.03.2020, jednak informujemy, iż Uczelnia  nie przerywa funkcjonowania.

Pracownicy uczelni wykonują swoje obowiązki na dotychczasowych zasadach.

Zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

 

Zobowiązujemy Państwa do uczestniczenia w zajęciach przez platformę edukacyjną Moodle. Zajęcia online są obowiązkowe dla wszystkich studentów !

 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego o przestrzeganiu podstawowych zasad ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem:

www.gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonego-przypadku-koronawirusa/

 

Informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem:

www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/telefoniczna-informacja-pacjenta-tu-uzyskasz-informacje-o-postepowaniu-w-sytuacji-podejrzenia-zakazenia-koronawirusem,7597.html

 

Informacji o koronawirusie i sposobach ochrony przed zarażeniem można znaleźć na stronach:

www.gis.gov.pl