• (52) 333 02 70

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – 15 września 2017 r.

konferencje

“AD MAIORA NATUS SUM”

 

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem: Człowiek na skrzyżowaniu materialno-duchowych wyzwań współczesności. Konferencja odbędzie się w dniu 15 września 2017 roku w Wydziale Zamiejscowym w Przasnyszu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu.

 

Żyjemy w kulturze postmodernizmu, dla której ważnym jest niwelowanie opozycyjnych komponentów rzeczywistości. Wyzwaniem współczesnych czasów jest połączenie świata materialnego i duchowego. Ale czy tak zawsze odbywa się w życiu społecznym? Jaką rolę odgrywa obecnie człowiek? Czy świat współczesny buduje się tylko na zasadzie antropocentryzmu? Postawione w tytule konferencji problemy są aktualne w dzisiejszych czasach, bo od ich rozwiązania zależy dalszy rozwój społeczeństwa. Celem konferencji są próby odnalezienia odpowiedzi na postawione pytania. Szerokie spektrum tematyczne konferencji stwarza pole do interesujących, owocnych dyskusji, rozważań i wystąpień w zakresie poniżej przedstawionej tematyki:

 

  1.  Świętość i Święci w kulturze polskiej
  2. Człowiek w duchowej kulturze współczesności
  3. Człowiek w językowym obrazie świata
  4. Filozofia języka w epoce technologii informacyjnych (IT)
  5. Psychologia obcowania w epoce technologii informacyjnych (IT)
  6. Literatura postmodernizmu – materialne vs. duchowe
  7. Człowiek w synergetyce biznesu – materialne vs. duchowe
  8. Pedagogika współpracy w epoce technologii informacyjnych (IT)

Języki robocze Konferencji: polski, angielski, rosyjski i niemiecki.

 

Ważne daty:

 

Zgłoszenie uczestnictwa (Karta złoszenia – patrz. Załącznik 1) i abstrakt  –          

do dnia 28 marca 2017 roku.

Nadsyłanie referatów (Wymogi redakcyjne – patrz. Załącznik 2) –                               

do dnia 30 maja 2017 roku.

Artykuły będą opublikowane do rozpoczęcia Konferencji w monografii Humanistica 21

po obowiązkowym otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji.

 

Konferencja odbędzie się w  Przasnyszu, w pobliżu którego znajdują się liczne zabytki szlacheckie, zamki, muzeum Romantyzmu, muzeum Pozytywizmu.

 

Koszty udziału w Konferencji:

Koszt pełnego uczestnictwa w konferencji wynosi 350 zł. i obejmuje udział w Konferencji, materiały konferencyjne, publikację, obiad i uroczystą kolację. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Dla uczestników zainteresowanych uczestnictwem bez wygłaszania referatu, otrzymaniem tomu pokonferencyjnego oraz zaświadczenia uczestnictwa koszt wynosi 150 zł.

 

 

Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 18 sierpnia 2017 roku  na konto:

BANK MILLENIUM S.A. 88 1160 2202 0000 0001 5412 6691

z dopiskiem Konferencja w Przasnyszu oraz imię i nazwisko uczestnika

Rezerwacja noclegów  z 14/15 09. i 15/16 09. 2017 r. odbywa się wyłącznie przez organizatorów.

Kontakt:

mgr Martyna Sternal: adres e-mail:  wsjokonferencja@wp.pl

 

Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszają Władze Wyższej Szkoły Języków Obcych i Rada Naukowa Konferencji :

 Małgorzata Chrzan – Rektor WSJO

Elżbieta Sternal – Kanclerz WSJO

dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak – Dziekan WSJO

dr Jacek Kołata – Dziekan WSJO- Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu

Prof. dr hab. Tadeusz Danilewicz (Przewodniczący KO)    

Prof. dr hab Ludmiła Kilewaja

dr Tatiana  Żylina – Els

prał. dr Andrzej Maciejewski

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA – KONFERENCJA

WYMOGI EDYTORSKIE – ARTYKUŁ seria Humanistica