• (52) 333 02 70

Koncert Ryszarda Morki w Przasnyszu!

 

ZAPROSZENIE NA KONCERT!

Zapraszamy na koncert wybitnego artysty Ryszarda Morki, Absolwenta Akademii Muzycznej w Warszawie, studenta Edmunda Kossowskiego (1980), który już po raz drugi odwiedza Przasnysz.

Ryszard Morka prowadzi czynną działalność koncertową, wykonując utwory
z literatury pieśniarskiej oraz repertuaru muzyki sakralnej. Na swoim koncie ma wiele wspaniałych partii operowych. Wśród tych bardziej znanych były m.in. Rocco w „Fideliu” Ludwiga van Beethovena, Surin i Narumow w „Damie pikowej” Piotra Czajkowskiego, Zbigniew w „Strasznym dworze” Stanisława Moniuszki. Z zespołem Teatru Wielkiego występował w Japonii , Stanach Zjednoczonych, Hong Kongu, na Cyprze, w Grecji, Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Anglii, Rosji, na Litwie. Jest zdobywcą nagrody dla młodych śpiewaków za najlepiej wykonaną arię z oper Stanisława Moniuszki w Kudowie.

Koncert odbędzie się 16 października 2016 roku o godz. 13:00, po mszy świętej
w kościele oo. Pasjonistów w Przasnyszu.

Koncert współfinansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w ramach zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie przedsięwzięć artystycznych mających charakter imprez o zasięgu ponadgminnym jak również wydarzeń cyklicznych”.