• (52) 333 02 70

Kadra naukowa

Poznaj kadrę naukową uczelni

Władze uczelni:

Rektor dr Elżbieta Sternal
Dziekan prof. dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak
Kanclerz mgr Martyna Sternal

Profesorowie:

prof. dr hab. Joanna Burzyńska Sylwestrzak
dr hab. Lyudmila Kilevaya

Doktorzy:

dr Małgorzata Chrzan
dr Elżbieta Sternal
dr D. Sylwestrzak
dr Natalia Rezmer-Mrówczyńska

Pozostali wykładowcy:

mgr inż. Jacek Bukczyński
mgr Maciej Kalisz
mgr Anita Fifelska
mgr Angelika Macura
mgr Magdalena Otulak
mgr Monika Sikorska
mgr Ewa Nowak
mgr Bartosz Piórkowski
mgr Małgorzata Silny
mgr Tomasz Jarmołkiewicz