• (52) 333 02 70

Kadra naukowa

Poznaj kadrę naukową uczelni

Władze uczelni:

Rektor dr Elżbieta Sternal
Dziekan prof. dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak
Kanclerz mgr Martyna Sternal

Profesorowie:

prof. dr hab. Joanna Burzyńska Sylwestrzak
dr hab. Lyudmila Kilevaya

Doktorzy:

dr Małgorzata Chrzan
dr Elżbieta Sternal
dr Małgorzata Gos
dr T. Żylina-Els
dr D. Sylwestrzak
dr Natalia Rezmer-Mrówczyńska

Pozostali wykładowcy:

mgr inż. Jacek Bukczyński
mgr Maciej Kalisz
mgr Anita Fifelska
mgr Angelika Macura
mgr Magdalena Otulak
mgr Monika Sikorska
mgr Ewa Nowak
mgr Bartosz Piórkowski
mgr Małgorzata Silny