• (52) 333 02 70

Kadra naukowa

Poznaj kadrę naukową uczelni

Władze Uczelni: 

– Rektor dr Elżbieta Sternal

– Dziekan prof. dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak

– Kanclerz mgr Martyna Sternal

Profesorowie:

– prof. dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak

– prof. dr hab. Lyudmila Kilevaya

– prof. dr hab. Tatyana Shevyakova

– prof. dr hab. Mikhaił Kotin

Doktorzy:

– dr Małgorzata Chrzan

– dr Elżbieta Sternal

– dr D. Sylwestrzak

– dr Natalia Rezmer-Mrówczyńska

– dr Adam Gorlikowski

– dr Tomasz Fojt

Pozostali wykładowcy:

mgr Maciej Kalisz

mgr Anita Fifielska

mgr Angelika Macura

mgr Magdalena Otulak

mgr Bartosz Piórkowski

mgr Małgorzata Silny

mgr Tomasz Jarmołkiewicz

mgr Anna Wiśniewska- Miklaszewska

mgr Iwona Niesiobęcka