• (52) 333 02 70

Integracja Sensoryczna

Studia są bezpłatne są finansowane z środków unijnych

Ogólna tematyka zajęć

Moduł I Psychologia kliniczna i rozwojowa – 15 h

Moduł II Neurologia dziecięca i neuropsychologia kliniczna – 15 h

Moduł III Rozwój i zaburzenia układu ruchowego. Budowa i funkcjonowanie systemu SI – 20 h

Moduł IV Klasyfikacja zaburzeń i terapii z zakresu SI – 20 h

Moduł V Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami SI – 145 h ( w tym 77 h warsztatów i 68 h wykładów)

Moduł VI Metodyka pracy z dziećmi z zaburzeniami SI – 30 h wykładów, 30 warsztatów

Moduł VII Problemy rodziny i dziecka z zaburzeniami SI – 10 h

Praktyki specjalizacyjne – 65 h

Kto może skorzystać z bezpłatnych studiów?

1) Osoba, która posiada umowę na czas określony – konieczne będzie oświadczenie od dyrektora o zamiarze nie przedłużenia umowy – wzór w załączeniu, oświadczenie składane jest na dzień przystąpienia do projektu, nie jest zobowiązaniem dyrektora, że musi kogoś zwolnić jak umowa wygaśnie, jeżeli później dana osoba ma przedłużona umowę to lepiej bo taki jest cel projektu, aby dzięki udziałowi dana osoba miała przedłużone zatrudnienie lub uzyskała nowe.

lub

2) osoba która otrzymała wypowiedzenie – kserokopia wypowiedzenia od pracodawcy,

lub

3) Jest osobą zwolnioną w okresie nie dłuższym niż 6 m-y przed dniem przystąpienia do projektu (wymagane zaświadczenie od pracodawcy; świadectwo pracy) – czyli jak ktoś nie był zatrudniony w sierpniu czy we wrześniu tego roku to może przystąpić, jeżeli wcześniej był zwolniony z przyczyn zakładu pracy.

oraz powyższe osoby nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną oraz spełniają którykolwiek z warunków poniżej: