• (52) 333 02 70

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wyzwania współczesnej humanistyki: transkulturowość i translingwalizm”

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wyzwania współczesnej humanistyki: transkulturowość i translingwalizm"

Dnia 25 maja 2019 r. w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wyzwania współczesnej humanistyki: transkulturowość i translingwalizm”. Konferencja poświęcona była pamięci prof. zw dr hab. Romana Kalisza, wybitnego językoznawcy, nieodżałowanego dydaktyka i przyjaciela przez wiele lat związanego z naszą uczelnią.

Konferencję otworzyła Pani dr Elżbieta Sternal Rektor Uczelni Lingwistyczno-Techniczej w Przasnyszu „Uczelnia wyższa w procesie rozwoju lokalnego”, następnie powitała wszystkich przybyłych gości w osobach: Pana Starosty – Krzysztofa Bieńkowskiego, Pana Burmistrza – Łukasza Chrostowskiego, Radcy prawnego Urzędu Miasta Przasnysz – Łukasza Machałowskiego, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu Panią Elżbietę Radomską, Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Krasińcu – Andrzeja Radomski –oraz nauczycieli przasnyskich szkół, studentów i absolwentów naszej Uczelni, a także gości reprezentujących Uczelnie Międzynarodowe z Chin, Kazachstanu i Białorusi.

Pani prof. dr hab. Danuta Stanulewicz zaprezentowała uczestnikom konferencji postać prof. Romana Kalisza jako współzałożyciela i wieloletniego Dyrektora Instytutu Anglistyki na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, wybitnego językoznawcę znanego w Polsce i na świecie, autora wielu książek i nowatorskich idei w badaniach nad semantyką i pragmatyką.

Posiedzeniom plenarnym przewodniczył Dziekan Wydziału Humanistyczno-Technicznego – dr Tomasz Fojt. Pierwszy referat wygłosiła Pani Rektor, pt. ,,Uczelnia wyższa w procesie rozwoju lokalnego”. Następnym prelegentem była prof. dr hab. Danuta Stanulewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, wygłosiła referat pt. ,,Słownictwo barw ponad językami”. Po burzliwej dyskusji uczestników, wystąpiła Pani prof. dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak z referatem ,,Paradygmat transkulturowy w badaniach literaturoznawczych.” Sesję plenarną zakończyła Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Pani dr Dorota Sylwestrzak z  referatem „Prawne aspekty transkulturowości na rynku pracy”. Po wygłoszonych referatach kończących sesję plenarną uczestnicy zostali podzieleni na sekcję.

Następnie rozpoczęły się obrady w sekcjach:

W sekcji pierwszej, referaty wygłosili:

 • Ks. dr hab. Józef Kożuchowski/Wyższe Seminarium Duchowne w Elbląg/ Dlaczego prawo naturalne neguje transhumanizm
 • dr hab, prof. Ludmiła Kilewaja /ULT/, Паритетная риторика общения – путь к транскультуральности
 • dr Tomasz Fojt /ULT/ „Investigating transligualism with the use of language corpora”
 • dr Marta Bieszk /ULT/ ” Policentrycznosć w języku niemieckim i jej relewancja w procesie dydaktycznym DAF”

W sekcji drugiej, referaty wygłosili:

 • mgr Sarżygitow Jerik Tortajewicz Роль и место поэзии жырау в казахской литературе
 • mgr Ajżan Kijachmetowa Формирование языковой личности учащихся на основе информационно-коммуникативных технологий
 • mgr Eugenja Arzijewa Проспективная семантика в контексте транскультуральности
 • Nazgul Bajgabatowa Язык как фактор этнической идентичности казахов Монголии в условиях транслингвальности
 • prof. dr hab. Alla Kamałowa Analiza koncepcyjna tłumaczenia tekstu poetyckiego (wiersz Nikoloza Barataszwilego. Niebieski w tłumaczeniu Borysa Pasternaka)

W sekcji trzeciej, referaty wygłosili:

 • mgr Kajrłyjewa Nurgul Bałchaszewna, Роль невербальной коммуникации в межкультурном итранскультурном общении: сравнительно-сопоставительный аспект
 • mgr Sulejmienowa Gulmira Sajatowna Транскоммуникативный подход в преподавании ономасиологии в высшей школе
 • prof. dr hab. Ludmiła Kilewaja, dr Elżbieta Sternal Транскоммуникативный Феномен семейного бизнеса
 • mgr Xin Jiang, mgr Aisen Bragin /UG/ Sinizacja i rusyfikacja słów i tradycji w przygranicznych miastach Chin i Rosji (na przykładzie Heihe i Błagowieszczeńska)

Podsumowaniem obrad Międzynarodowej Konferencji był Koncert Śpiewającej Rodziny Kaczmarków w Kościele Ojców Pasjonistów, połączony z Dniem Matki. Na koncert licznie przybyli mieszkańcy powiatu przasnyskiego i Przasnysza. Kilkaset osób wysłuchało najpiękniejszych arii operetkowych i pieśni w wykonaniu rodziny. Kościół został wypełniony po brzegi wielbicielami pięknych głosów: Pani Iwona Kaczmarek (sopran), Pan Piotr Kaczmarek (tenor), Adam Kaczmarek (tenor), Wojciech Kaczmarek (baryton).