• (52) 333 02 70

Filologia niemiecka

Studia są prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz niestacjonarnej (studia online).

W trybie niestacjonarnym studia odbywają się w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela).

Studia niestacjonarne (studia online) – 50% zajęć odbywa się w trybie mobilnym na platformie edukacyjnej MOODLE, 50% zajęć – na uczelni.

 

SPECJALIZACJE

Proponujemy nowoczesne studia filologiczne na poziomie uniwersyteckim. W ramach specjalności filologia niemiecka, student może wybrać jedną z poniższych specjalizacji:

Nauczycielska

Jeśli czujesz, że chciałbyś dzielić się swoją wiedzą z innymi i nauczać języka obcego – wybierz specjalizację nauczycielską. Dzięki nam zdobędziesz kwalifikacje, które pozwolą Ci pracować w placówkach szkolno-wychowawczych czy prowadzić kursy językowe, także za granicą-Twoje uprawnienia będę respektowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dzięki studiom w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej uzyskasz nie tylko wiedzę merytoryczną w zakresie nauczania języka obcego ale także kompetencje z zakresu psychologii czy dydaktyki, które sprawią, że Twoja praca stanie się przyjemnością.

Tłumaczeniowa

Jeśli Twoim marzeniem jest praca w firmie międzynarodowej lub chcesz pracować w charakterze tłumacza – wybierz profil tłumaczeniowy. Podczas studiów zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci tłumaczyć różnego rodzaju teksty (teksty literackie, publikacje prasowe i Internetowe i wiele innych). W trakcie zajęć nauczysz się jak korzystać z komputera i Internetu w czasie pracy tłumacza. Przygotujemy Cię także do tłumaczeń specjalistycznych. W tym zakresie zmierzysz się z tekstami związanymi z medycyną, prawem, mediami, ekonomią, sztuką czy techniką. Razem z nami spełnisz swoje marzenia, z łatwością odnajdziesz się na rynku pracy. Bądź profesjonalistą i studiuj z nami!

Język obcy w biznesie

Celem studiów na specjalności język obcy w biznesie jest nauczenie studentów aby pozyskali umiejętności niezbędne do pracy w środowisku biznesowym, a także przygotowanie nauczycieli i wykładowców do nauczania języka biznesowego.
Program nauczania koncentruje się na zrozumieniu terminologii i frazeologii języka biznesowego, rozumieniu i analizowaniu specjalistycznych tekstów, a także opanowaniu zasad, form i stylów różnych tekstów przygotowanych na potrzeby firm. Wykłady rozszerzające specjalistyczną terminologię i znajomość podstaw zarządzania, finansów, marketingu i prawa.

Język obcy w turystyce (oferujemy PŁATNE PRAKTYKI ZA GRANICĄ)

Jeśli inspirują Cię odległe kraje, pasjonuję Cię poznawanie nowych ludzi i odkrywanie nowych miejsc – wybierz się z nami w językowa podróż, która przygotuje Cię do roli rezydenta, pracownika linii lotniczych czy pilota wycieczek. Dzięki specjalizacji turystycznej z łatwością odnajdziesz się w każdej sytuacji i na każdym stanowisku. Nauczysz się specjalistycznego słownictwa związanego z biznesem, ekonomią, Unią Europejskaturystyką. Wyróżnia nas to, że oferujemy możliwość płatnych praktyk za granicą.

INFORMACJE DODATKOWE

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata potwierdzony dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku filologia. Podstawą nauczania w ramach kierunku filologia jest praktyczne kształcenie języka obcego, zorientowane na biegłą jego znajomość, bogactwo słownictwa potocznego i specjalistycznego.

Program kształcenia uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć kształcenia kierunkowego i ogólnego, które absolwenta ULT mają wyposażyć w wiedze i umiejętności wymagane przez współczesny rynek pracy.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Dzięki nauce na naszej uczelni absolwenci zyskają:

1. Uzyskują znajomość języka specjalności na poziomie C1.
2. Uzyskują kwalifikacje zawodowe w ramach wybranego zawodu.
3. Nabywają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie językoznawstwa (z naciskiem na językoznawstwo stosowane) oraz w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.
4. Rozwijają kulturę myślenia, umiejętność pracy w zespole.
5. Uzyskują podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, przedsiębiorczości i BHP.

Po ukończonych w ULT studiach licencjackich z zakresu filologii niemieckiej absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach II stopnia na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych.

 

 

Proponujemy studia na następujących specjalnościach: