• (52) 333 02 70

Akademia Liderów Przyszłości

AKADEMIA LIDERÓW PRZYSZŁOŚCI

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE TRWA

Zapraszamy na jedyne w Polsce studia podyplomowe dla Liderów
„AKADEMIA LIDERÓW PRZYSZŁOŚCI”

Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu

Forma

Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) zgodnie
z harmonogramem studiów podyplomowych.

Adresaci

  • liderzy i prekursorzy innowacyjności
  • osoby z doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla
  • właściciele średnich i dużych firm prywatnych
  • osoby aspirujące do najwyższych stanowisk kierowniczych

Czas trwania programu: dwa semestry łącznie 12 zjazdów weekendowych czyli 180 godzin dydaktycznych (1 godz. dyd.= 45 min.)

Cel programu

Głównym celem dydaktycznym programu studiów podyplomowych ALP jest wspieranie uczestników w zakresie rozwijania i doskonalenia umiejętności przywódczych w kontekście podejmowania przez nich aktualnych i przyszłych wyzwań. Realizacji tego celu ma służyć program studiów ALP oparty na rzetelnej wiedzy, doświadczeniach praktycznych, sprawdzonych modelach i koncepcjach przywództwa oraz na wysokich kwalifikacjach wykładowców.

Korzyści dla uczestników

Osoby uczestniczące w programie studiów podyplomowych ALP będą miały możliwość:

  • poznać, rozwinąć i bardziej efektywnie wykorzystać swój potencjał przywódczy
  • udoskonalić i wzmocnić swoje kluczowe kompetencje przywódcze
  • poznać koncepcje i modele przywództwa oraz ich praktyczne zastosowania
  • nauczyć się efektywnego komunikowania się i współpracy z zespołem podczas realizowania różnych projektów
  • poznać metody i techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas kierowania zespołem (zadaniowym, roboczym, projektowym)
  • nauczyć się elastyczności w stosowaniu różnych stylów przywódczych

Program studiów obejmuje następujące tematy

Wykładowcy Akademii Liderów Przyszłości

Piotr Olaf
Żylicz

Profesor Politechniki Warszawskiej, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i wykładowca, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu przywództwa, społecznych ról w biznesie oraz psychologicznych determinantów menedżerów i pracowników funkcjonujących w warunkach biznesowych. Prowadzi zajęcia i superwizje w ramach Personal Development Programme w Szkole Biznesu PW. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe w prowadzeniu badań i wykładów (m.in. w USA, Anglia, Afryka Południowa, Ukraina, RFN). Jest akredytowanym trenerem, mentorem i egzaminatorem w Noble Manhattan Coaching na wszystkich kursach. Prowadził badania nad efektywnością szkoleń i coachingu oraz stworzył kilkanaście kwestionariuszy m.in. do badania kompetencji menedżerskich, motywacji pracy i poziomu stresu zawodowego. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej oraz projekty szkoleniowe i doradcze dla firm z wielu różnych branż. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu m.in. psychologii moralności, etyki biznesu i coachingu.

Wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności przywódczych („Skuteczny lider firmy”), skutecznej komunikacji w zespołach, sztuki prezentacji (advocacy skills) i negocjacji. Przez 15 lat był wykładowcą akademickim na: Wydziale Psychologii SWPS w Warszawie, Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Warsaw Executive MBA (Carlson Management School of Minnesota University i SGH). Posiada 18 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych, doradczych i coachingowych. Ukończył międzynarodowe szkolenie dla trenerów i facylitatorów „The Role of the Facilitator” (Lancaster University & Impact DTG, UK). Uzyskał także tytuł Practitioner Coach Diploma w Noble Manhattan Coaching (UK, Oxford) oraz posiada akredytację International Institute of Coaching and Mentoring. Prowadzi szkolenia i sesje coachingowe w ramach projektów szkoleniowo-doradczych bazujących m.in. na modelu Wszechstronnego Przywództwa (Versatile Leadership). Był także wykładowcą w Akademii Trenera Zmiany. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu m.in. psychologii komunikacji, przywództwa i rozwijania umiejętności menedżerskich.

Włodzimierz Świątek

Beatricze Andrzejewska

Dyrektor Programowy w IBD Business School w obszarze przywództwa, kompetencji menedżerskich i trenerskich oraz Centrów Eksperckich: Przywództwo i Szkoła Trenera Biznesu. Senior trener i konsultant z 15-letnim doświadczeniem. Wcześniej pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i SWPS. Jest wykładowcą w IBD Business School MBA, gdzie prowadzi zajęcia w module „Zachowania organizacyjne”. Zainteresowania badawcze i naukowe: psychologia twórczości (m.in. zachowania twórcze w organizacjach, projektowanie zajęć warsztatowych wspierających kreatywność), diagnoza psychologiczna, psychologia marketingu i reklamy, projektowanie narzędzi i opracowywanie metod badawczych. Prowadzi treningi i szkolenia w zakresie m.in.: kreatywności i wspierania innowacyjności, rozwoju umiejętności menedżerskich i pracowniczych, sprzedaży, obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów, negocjacji biznesowych, umiejętności interpersonalnych i elementów asertywności, pracy ze stresem i w sytuacji stresu. Autorka wielu publikacji z psychologii twórczości, rozwoju kompetencji menedżerskich, metodyki kształcenia.

Takie świadectwo ukończenia studiów otrzymasz

swiadectwo-akademia2

„Na szefa powołuje Cię Rada Nadzorcza. Na lidera – serca i umysły ludzi”
John Adair
wybitny ekspert w zakresie przywództwa

Wiedza jaką uzyskasz stanie się fundamentem twojej kariery zawodowej.
Nie zwlekaj i zainwestuj w swoją przyszłość.

Pytania? Wątpliwości?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Chętnie zastąpimy Twoje pytania wyczerpującymi odpowiedziami.

Kontakt telefoniczny: (52) 331 27 03 pon. - piąt. 8.00 - 16.00

Możesz także do nas napisać. Wystarczy, że skorzystasz z tego formularza

captcha