• (52) 333 02 70

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz przesłał publikację z czerwca 2016 roku     na temat „Bezrobotni absolwenci szkól wyższych w województwie kujawsko pomorskim w 2015 roku”. Opracowanie zawiera następujące dane dotyczące:

– szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim

– studentów i absolwentów szkół wyższych mających siedzibę w tym województwie

– bezrobotnych absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia, którzy pozostali w rejestrach powiatowych urzędów pracy.

Poniższa tabela pokazuje udział bezrobotnych absolwentów szkół wyższych w liczbie absolwentów danej uczelni.

Tabela: stan na 31 grudnia 2015 r.
tabela

Cieszymy się, ponieważ z danych zaprezentowanych w tabeli wynika, że 100 % absolwentów WSJO         w Świeciu znalazło prace.