PolskiEnglishРусский
  • (52) 331-27-03

Lingwistyczno технический университет в Гданьске

Управление процессом инвестирования в строительство

;;;;;;

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО

ФОРМА

Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych.

ДЛЯ КОГО

Адресаты studiów podyplomowych są absolwenci kierunku budownictwa i wszystkich studiów pokrewnych oraz kierunków ekonomicznych, finansowych i prawnych. Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych wystarczy dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich.

Celem studiów podyplomowych jest prześledzenie przebiegu procesu inwestycyjnego w budownictwie z perspektywy inwestora wraz z zasygnalizowaniem potencjalnych zagrożeń dla realizacji inwestycji oraz wskazanie spektrum różnorodnej problematyki z zakresu zarządzania, uwarunkowań prawnych procesu inwestycyjnego oraz wielu innych z tej dziedziny. Realizację robót budowlanych poprzedza cały zespół czynności przygotowawczych, takich jak określenie warunków zabudowy, opracowanie projektów czy uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych. Całość działań zmierzających do realizacji inwestycji budowlanej, począwszy od ustalenia warunków zabudowy, a na oddaniu obiektu do użytkowania kończąc, określa się mianem budowlanego procesu inwestycyjnego. Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadać spektrum wiedzy z zakresu zarządzania procesem inwestycyjnym oraz będą ekspertami w tej dziedzinie, którzy sprawdzą się zarówno w Dużych Międzynarodowych Korporacjach jak również w Administracji Publicznej.

МММ

Постдипломное образование «ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» będą prowadzone na podstawie porozumienia w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej zawartego w dniu 02 stycznia 2014 r. zВаршавский технологический университет.

РАМКИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

МММ

ВЕРБОВКА

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 ruszyła I edycja Studiów Podyplomowych.

НАБОР na II edycję trwa!

Принятие порядок приложений последипломной деканов решает.

Ограничение: 25 человек.

СБОРЫ

Сумма взноса 5850. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie lub cztery raty.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

– ankieta osobowa

– odpis lub kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,

– dwa zdjęcia legitymacyjne

– kserokopię dowodu osobistego,

МММ

Мы предлагаем изучить следующие специальности:

[/ vc_column] [/ vc_row]
Chcesz nas o coś zapytać? Masz wątpliwości? Zostaw nam swój numer telefonu
ODDZWONIMY!