PolskiEnglishРусский
  • (52) 331 27 03

Władze uczelni

Poznaj władze uczelni

dr Elżbieta Sternal

Kanclerz
dr Elżbieta Sternal

e-mail: elzbietasternal@wp.pl

dr Małgorzata Chrzan

Rektor
dr Małgorzata Chrzan

Małgorzata Chrzan, literaturoznawca, amerykanista, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Biogram zawodowy. W latach 1990-1993 studia licencjackie na kierunku Filologia angielska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Absolwent filologii angielskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (1995). Rozprawa doktorska (2006) pt. “Black Ideology and Aesthetics in Plays by Afro-American Women, 1960-1990” (Czarna ideologia i estetyka w dramatach autorstwa Afro-Amerykanek, 1960-1990) powstała pod kierunkiem prof. Andrzeja Ceynowy. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykańskich, European Association for American Studies oraz Collegium for African American Research. Zainteresowania naukowe obejmują następujące dyscypliny i tematy:

- Literaturoznawstwo: literatura amerykańska (szczególnie literatura etniczna), literatura brytyjska, literatura postkolonialna, teoria literatury, teoria i historia dramatu, eksperyment w literaturze

- Teatrologia: teoria i historia teatru, teatr eksperymentalny

- Kulturoznawstwo amerykańskie, rasizm i tożsamość

- Antropologia kultury

- Filozofia sztuki, estetyka

Obowiązki dydaktyczne:
Wykłada praktyczną naukę języka angielskiego, teorię literatury, historię literatury brytyjskiej i amerykańskiej, seminaria przedmiotowe i proseminaria literaturoznawcze.

Dyżur rektorski
(weekendy tylko podczas zajęć studentów niestacjonarnych)

e-mail: malgorzata.chrzan@yahoo.com

dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak

Dziekan
dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak

Wykształcenie:

1971 - Studia magisterskie na UMCS W Lublinie
1980 - Doktorat na UAM w Poznaniu na podstawie rozprawy: Perspectives of the Fictional World Presentation in the Dramatic Works of W.B.Yeats. Promotor: prof. dr hab. Henryk Zbierski, recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Sinko, prof. dr hab. Andrzej Kopcewicz
1996 - Habilitacja na UG w Gdańsku na podstawie monografii: Towards a Theory of Poetic Drama: Yeats, Synge, O’Casey. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995, ISBN 83 7017-581-3.
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Limon UG; prof. dr hab. Marta Wiszniowska UMK, prof. dr Wojciech Kalaga UŚ.

Zainteresowania naukowe:

Literatura:

- współczesna powieść brytyjska (zwłaszcza powieść postkolonialna)
- dramat Odrodzenia Celtyckiego (zwłaszcza W.B. Yeats, J.M.Synge, S’Ocasey)
- dramat absurdu: (zwłaszcza Samuel Beckett)
- europejski dramat symbolistyczny i dramat epicki
- rozwój eposu europejskiego od starożytności.

Kultura:

- historia teatru (zwłaszcza Wielka Reforma Teatru),
- słowo w literaturze (od kultury oralnej do stechnologizowanej)
- konteksty kulturowe dramatu Odrodzenia Celtyckiego ( kultura celtycka, japoński dramat Noh, taniec i ruch sceniczny).
- symbolika świątyni chrześcijańskiej, prawosławnej i buddyjskie
- „w głąb umysłu ludzkiego” – archetypy w kulturze

Współczesne teorie literatury:
- myśl bachtinowska (dialogiczność, polifoniczność, heteroglossia, karnawalizacja)
- literacka teoria aktów mowy
- zagadnienie intencjonalności językowej(od Romana Ingardena do Jacquesa Derridy)
-koncepcja wyobrażonego (the imaginal) jako alternatywa dla zachodniej teorii literatury (inspiracje myślą filozoficzną wschodu).

Dyżur dziekański:

Weekendy tylko podczas zjazdów studentów niestacjonarnych

Chcesz nas o coś zapytać? Masz wątpliwości? Zostaw nam swój numer telefonu
ODDZWONIMY!