PolskiEnglishРусский
 • (52) 331 27 03

Coach training

Graduate studies

TRAINER TO CONDUCT PROFESSIONAL TRAINING

The PARTICIPANTS in the

educators, teachers, educators

Szkolenie skierowane jest do osób:
 • internal training in the Organization
 • implementing new processes/produkty/training programs
 • posiadających wiedzę merytoryczną w danej dziedzinie, którzy swoim podwładnym lub współpracownikom mają przekazać metody/ techniki danej specjalizacji

In the light of the most recent coach methods of research are excellent also apply to the classroom, educational, academic and lecture. Teacher/Educator/Lecturer as a coach with greater precision and a wider range of tools can recognize and use psychological and neurological processes that occur in the process of teaching (on a one-off basis and as a team). Thanks to this, you may find the right teaching methods that will bring the best results in terms of data and given scope. In addition, based on his experience teaching and acquired knowledge, coaching can lead worthwhile training processes for different groups of participants. The participants in the postgraduate studies not only develop specific, needed in the zwodzie trainer's skills, but will also have the ability to determine your further down the road of professional development based on specific recommendations, received from the certification of trainers. The whole process will end up coaching certification, in the course of which the participants in the postgraduate will present yourself prepared excerpts of training based on their strengths and talents.

THE AIM OF THE TRAINING IS

– poznanie umiejętności badania potrzeb Klienta i oceny efektywności szkoleń,

– budowanie i wzmocnienie profesjonalnej postawy trenerskiej opartej o indywidualną, świadomą autoprezentację,

– wzmocnienie cech interpersonalnych pożądanych w zawodzie trenera,

– zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego jako trenera,

– rozwinięcie umiejętności prowadzenia profesjonalnych szkoleń.

THE DURATION OF THE

12 zjazdów (24 dni- 192 godziny)

including individual modules

The COST of the

4 500 zł

BENEFITS FOR YOUR SCHOOL

raising the level of knowledge and awareness of their own role in the faculty building and guiding the process, the process of teaching/learning and development,

– integracja członków kadry pedagogicznej wokół doskonalenia metod nauczania i rozwijania innych,

– stworzenie platformy komunikacyjnej wśród kadry pedagogicznej (operowanie tym samym językiem z nowymi elementami) w odniesieniu do bieżącego procesu edukacji oraz projektów szkoleniowych,

– wzrost motywacji i zaangażowania w proces nauczania i rozwijania uczestników szkoleń oraz uczniów, a także proces samokształcenia się pedagogów.

BENEFITS FOR THE PARTICIPANTS

– zyskanie wiedzy z zakresu budowania i kierowania zespołem,

– pogłębienie umiejętności trenerskich, coachingowych i pedagogicznych,

– przećwiczenie możliwych zachowań w odniesieniu do różnych sytuacji podczas procesu rozwoju i nauczania przy użyciu metod trenerskich i coachingowych,

– wzmocnienie świadomości indywidualnych i grupowych zasobów własnych i uczestników warsztatów oraz użycia ich w procesie rozwoju uczestników szkoleń,

– pogłębienie poczucia wpływu na rozwój uczestników

– pogłębienie umiejętności kierowania procesem grupowym,

– pogłębienie zorientowania na własny rozwój.

SKILLS DEVELOPMENT

 • Collection and use of the information available about the needs of the client,
 • the formulation of the training objectives based on the needs of
 • design and carry out training with a set of interactive, involving methods;
 • take account of the importance of group process in planning and implementing training;
 • to deal with disturbances in various situations for training
 • the application of the basic methods of evaluation of training effects
 • personal interpersonal skills trainer
 • awareness of their own needs in the pursuit of excellence as a workshop and to identify concrete steps in professional development.
 • apply the basics of psychology and group process in the planning and conduct of training,
 • poznanie swoich mocnych stron i talentów, w oparciu o informację zwrotną w trakcie kursu, prowadzące do rozwinięcia własnego stylu trenerskiego.

Our College is also the possibility of acceding to the international PTE exam General ponieważ Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson. Serdecznie Zapraszamy!

We propose to study the following specialties:

12 congresses (24 days-192 hours) comprising individual modules

Chcesz nas o coś zapytać? Masz wątpliwości? Zostaw nam swój numer telefonu
ODDZWONIMY!