• (52) 333 02 70

Trener szkoleń

Studia podyplomowe

TRENER PROWADZENIA PROFESJONALNYCH SZKOLEŃ

UCZESTNICY

pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy

Szkolenie skierowane jest do osób: 
 • prowadzących szkolenia wewnętrzne w organizacji
 • wdrażających nowe procesy /produkty/ programy szkoleniowe
 • posiadających wiedzę merytoryczną w danej dziedzinie, którzy swoim podwładnym lub współpracownikom mają przekazać metody/ techniki danej specjalizacji
 

                 

               Metody trenerskie w świetle najnowszych badań znajdują doskonałe zastosowanie także na sali lekcyjnej, wychowawczej, wykładowej i akademickiej. Nauczyciel/Pedagog/ Wykładowca jako trener z większą precyzją i szerszą gamą narzędzi może rozpoznawać i wykorzystywać procesy psychologiczne i neurologiczne, które zachodzą w trakcie procesu nauczania (jednostkowo i zespołowo). Dzięki temu może dobrać odpowiednie metody nauczania, które przyniosą najlepsze efekty w danych warunkach i danym zakresie. Ponadto, w oparciu o swoje doświadczenie pedagogiczne i nabytą wiedzę trenerską, może prowadzić wartościowe procesy szkoleniowe dla różnych grup uczestników. Uczestnicy studiów podyplomowych nie tylko rozwiną konkretne, potrzebne w zwodzie trenera umiejętności, lecz również będą mieli możliwość określenia swojej dalszej drogi rozwoju zawodowego w oparciu o konkretne rekomendacje, otrzymane od trenerów certyfikujących. Cały proces zakończy się certyfikacją trenerską, w trakcje której uczestnicy studiów podyplomowych zaprezentują samodzielnie przygotowane fragmenty szkoleń oparte o ich mocne strony  i talenty.

 

CELEM SZKOLENIA JEST

– poznanie umiejętności badania potrzeb Klienta i oceny efektywności szkoleń,

– budowanie i wzmocnienie profesjonalnej postawy trenerskiej opartej o indywidualną, świadomą autoprezentację,

– wzmocnienie cech interpersonalnych pożądanych w zawodzie trenera,

– zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego jako trenera,

– rozwinięcie umiejętności prowadzenia profesjonalnych szkoleń.

 

CZAS TRWANIA

12 zjazdów (24 dni- 192 godziny)

obejmujących poszczególne moduły

KOSZT

4 500 zł

KORZYŚCI DLA SZKOŁY

podniesienie poziomu wiedzy i świadomości własnej roli kadry pedagogicznej w budowaniu i kierowaniu procesem grupowym, procesem nauczania/uczenia i rozwoju,

– integracja członków kadry pedagogicznej wokół doskonalenia metod nauczania i rozwijania innych,

– stworzenie platformy komunikacyjnej wśród kadry pedagogicznej (operowanie tym samym językiem z nowymi elementami) w odniesieniu do bieżącego procesu edukacji oraz projektów szkoleniowych,

– wzrost motywacji i zaangażowania w proces nauczania i rozwijania uczestników szkoleń oraz uczniów, a także proces samokształcenia się pedagogów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

– zyskanie wiedzy z zakresu budowania i kierowania zespołem,

– pogłębienie umiejętności trenerskich, coachingowych i pedagogicznych,

– przećwiczenie możliwych zachowań w odniesieniu do różnych sytuacji podczas procesu rozwoju i nauczania przy użyciu metod trenerskich i coachingowych,

– wzmocnienie świadomości indywidualnych i grupowych zasobów własnych i uczestników warsztatów oraz użycia ich w procesie rozwoju uczestników szkoleń,

– pogłębienie poczucia wpływu na rozwój uczestników

– pogłębienie umiejętności kierowania procesem grupowym,

– pogłębienie zorientowania na własny rozwój.

 

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI

 • Zebrania i wykorzystania dostępnych informacji o potrzebach Klienta,
 • formułowania celów szkoleniowych w oparciu o potrzeby
 • zaprojektowania i przeprowadzenia szkolenia z zastosowaniem zestawu interaktywnych, angażujących metod;
 • uwzględnienia znaczenia procesu grupowego w planowaniu i realizacji szkoleń;
 • radzenia sobie z zakłóceniami w różnych sytuacjach szkoleniowych
 • stosowania podstawowych metod ewaluacji efektów szkolenia,
 • osobistych umiejętności interpersonalnych trenera,
 • świadomości własnych potrzeb w dążeniu do doskonalenia warsztatu trenerskiego oraz określenia konkretnych kroków w rozwoju zawodowym.
 • zastosowania podstaw psychologii grupy i procesu w planowaniu i prowadzeniu szkoleń,
 • poznanie swoich mocnych stron i talentów, w oparciu o informację zwrotną w trakcie kursu, prowadzące do rozwinięcia własnego stylu trenerskiego.

Na naszej Uczelni jest również możliwość przystąpienia do międzynarodowego egzaminu PTE General ponieważ Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson. Serdecznie Zapraszamy!

Proponujemy studia na następujących specjalnościach:

12 zjazdów (24 dni- 192 godziny) obejmujących poszczególne moduły