• (52) 333 02 70

Terminy rekrutacji

Terminy postępowań kwalifikacyjnych

W roku akademickim 2016/2017:

Studia I stopnia

od 3 czerwca  do 30 września

Studia II stopnia

od 3 czerwca do 16 października

*ostatniego dnia rekrutacja będzie prowadzona do godz. 11:00