• (52) 333 02 70

Szkoła Tutorów

Szkoła Tutorów

Tutoring jest wyjątkową metodą pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystywaną przez najlepsze placówki edukacyjne na świecie. Przynosi ponadprzeciętne efekty w sferze naukowej i wychowawczej. Jest inspirujący i ożywczy dla podopiecznych oraz samych nauczycieli, tutorów.

Tutoring przyczynia się do wzrostu aspiracji uczniów, wzmacnia pozytywne cechy charakteru, ułatwia odkrycie i efektywny rozwój talentów podopiecznych, polepsza ich motywację oraz podnosi prestiż placówki.

Program Dedykowany Szkoły Tutorów obejmuje 64-godzinne, certyfikowane szkolenie przygotowujące nauczycieli do pełnienia roli tutorów oraz wypracowujące najefektywniejszy sposób wdrożenia profesjonalnego tutoringu w Państwa szkole.

Udział w programie obejmuje:

  • 64-godzinne szkolenie dla grupy do 20 osób
  • Konsultacje wdrożeniowe dla władz szkoły oraz uczestników programu
  • Udział Dyrektora Szkoły w Ogólnopolskim Kongresie Tutoringu
  • Materiały szkoleniowe (w segregatorach i na płycie CD)
  • Proces certyfikacji dla nauczycieli oraz szkoły (wymagany udział w 7 na 8 dniach
    szkoleniowych)
  • Dojazd i zakwaterowanie trenerów

Zapisy i Kontakt:

Wyższa Szkoła Języków
Obcych w Świeciu
ul. Chmielniki 2A
86-100 Świecie
e-mail: wsjodziekanat@wp.pl
tel.: 52 333 02 70

Więcej informacji znajdą Państwo w broszurce informacyjnej – pobierz w PDF