• (52) 333 02 70

Summer school in Slovakia July 2016

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu wraz z Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie już od 3 lat prowadzą wspólnie letnie kursy szkoleniowe w ktorych uczestniczą profesorowie, doktorzy i doktoranci z krajów Europy Wschodniej i Azji. W tym roku w dniach od 2 do 16 lipca wykładowcy uczestniczyli w kursie na Słowacji w miejscowości Topolczanki, gdzie odbyły się letnie seminaria pt.: „НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК”. Miały one na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych dla kadry akademickiej. Uczelnie naszą reprezentowały profesor Ludmiła Kilivaja oraz dr Elżbieta Sternal.

Kurs obejmował zagadnienia dotyczące nauczania przedmiotów humanistycznych we współczesnym systemie kultury. Zaproponowany był dla wykładowców Europy Wschodniej i Azji. Wykłady były prowadzone przez wybitnych profesorów uniwersytetów europejskich (z Austrii, Polski, Węgier i Słowacji ). Po ukończeniu kursu absolwenci otrzymali certyfikaty zgodne z normą międzynarodową (w języku angielskim).

Udział w kursie pozwolił uzyskać aktualną wiedzę o nowych trendach humanistycznych i społecznych nauk, organizacji badań naukowych zgodnie z nowoczesnymi trendami w świecie nauki oraz nauczaniu humanistycznym zgodnie z procesem bolońskim.

Ponadto uczestnicy kursu mieli możliwość zwiedzania miejscowości, w których odbywał się kurs m.in. zamku, pięknego park, historycznej stajni koni czy winnicy oraz najstarszych miast w Europie: Nitra, Złote Morave, Bratysława, Wiedeń oraz Budapeszt.