• (52) 333 02 70

Studia przez Internet w Wyższej Szkole Języków Obcych w Świeciu

Studia przez Internet w Wyższej Szkole Języków Obcych w Świeciu

Studia przez Internet (online) to atrakcyjna alternatywa kształcenia wielu osób, które chcą łączyć naukę z pracą zawodową i dlatego wolą sami organizować sobie czas. Studia online umożliwią naukę na wysokim poziomie i dostęp do profesjonalnej kadry nauczycieli akademickich w dowolnym miejscu i czasie. Oszczędzając czas i pieniądze studenta, dają szansę osobom mieszkającym daleko od ośrodków akademickich, niepełnosprawnym i wszystkim, którzy są zainteresowani maksymalnym wykorzystaniem czasu na zdobycie wiedzy dostępnej wszędzie i zawsze.

Studia online są prowadzone przez Wyższą Szkołę Języków Obcych w Świeciu na platformie edukacyjnej e-moodle, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii edukacyjnych. Dzięki tej metodzie wykładowcy są dla Ciebie, poprzez platformę, wideokonferencje, e-mail i na żywo. Na bieżąco kontrolują postępy i motywują do pogłębiania wiedzy.

Studia w WSJO prowadzone przez internet są zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na odległość (z dn. 25 września 2007 z późn. zm.), a absolwenci takich studiów otrzymują taki sam dyplom ukończenia studiów, jak pozostali studenci studiów stacjonarnych czy niestacjonarnych.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem 60% zajęć odbywa się w trybie mobilnym, 40% – na uczelni. Wszystkie przewidziane tokiem studiów egzaminy i zaliczenia odbywają się w siedzibie Uczelni.

Według najnowszych badań realizowanych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wśród pracodawców istnieje przekonanie, że studia online lepiej niż studia stacjonarne przygotowują do pracy zawodowej. Dla pracodawcy bowiem jest to dowód efektywnego zarządzania czasem, determinacji, a przede wszystkim samodyscypliny przyszłego pracownika.