PolskiEnglishРусский
 • (52) 331-27-03

Lingwistyczno технический университет в Гданьске

Раннего преподавания английского языка

Постдипломное образование

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ САДОВ И НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ

Цель исследования

Celem studiów jest przygotowanie metodyczne nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Nabycie umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym. Słuchacz kończący studia powinien posiąść wiedzę oraz umiejętności na poziomie egzaminu FCE oraz umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie C1 (CAE).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12. marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2009r. nr 50, poz. 400) oraz z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 207, poz. 2110).

Программа обучения предусматривает осуществление следующих предметов:

 • Практическое обучение современного английского языка
 • Современный английский язык литературы для детей
 • Fun и игры в дошкольного и раннего обучения положение
 • Glottodydaktyka
 • Практика

Продолжительность

3 semestry

Studia rozpoczynają się w październiku każdego roku akademickiego.

Zapisy trwają do 30 września 2017 r.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Получатели исследования

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim lub magisterskim, które są zainteresowane zdobyciem kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe:

Последипломное образование дошкольное или раннего детства

znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie średnio zaawansowanym (poziom B1)

Образ выпускника

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w przedszkolach, szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych, w szkołach językowych specjalizujących się w nauczaniu dzieci.

Kwalifikacje:

Ukończenie studiów podyplomowych wczesne nauczanie języka angielskiego jest jednym z trzech warunków otrzymania pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Oprócz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego nauczyciele muszą posiadać kwalifikacje do nauczania w przedszkolu bądź klasach kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej, a także legitymować się świadectwem znajomości języka na poziomie FCE bądź TOEFL lub City & Guilds na poziomie B2. Aby nauczać języka angielskiego w wyżej wymienionych placówkach, trzeba spełnić wszystkie trzy warunki jednocześnie. Studia przygotowują do zdania wyżej wymienionych egzaminów, a także doskonalą umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego.

Занятия будут проводиться в системе по умолчанию. Исследования проводятся в соответствии с постановлением министра науки и высшего образования, 17 января 2012 года на подготовку стандартов профессии учителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

 1. Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego.
 2. Zdobycie kwalifikacji metodycznych do prowadzenia zajęć języka angielskiego w przedszkolach oraz w I etapie edukacyjnym (w klasach I-III szkoły podstawowej)
 3. Возможность присоединения к международной Экзамен PTE General na poziomie B2 organizowanego przez Uczelnię Lingwistyczno-Techniczną w Świeciu, która jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson.
  Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PTE General na poziomie B2 (wg wytycznych Rady Europy CEFR) pozwoli nauczycielom przedszkoli na nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I-III), jako że do dnia 1 września 2020 roku osoby pracujące z dziećmi w przedszkolu mają obowiązek uzupełniania i udokumentowania kwalifikacji z zakresu znajomości języka obcego nowożytnego.

Сборы

– wpisowe 100 zł,

– czesne 1600 zł (za semestr)

Wszelkie opłaty należy uiszczać na konto Uczelni:

88 1160 2202 0000 0001 5412 6691

BANK MILLENIUM S.A.

Необходимые документы

личная анкета (do pobrania w zakładce STUDENCI/WZORY PODAŃ)

-Выпускник ( I lub II stopnia) или копии кампуса

– dwie fotografie 35×45 mm (formant legitymacyjny)

-оригинальные доказательства оплаты бай-ина

– kserokopię 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)

– w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska)

Доценты

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z wieloletnim doświadczeniem.

Мы предлагаем изучить следующие специальности:

Chcesz nas o coś zapytać? Masz wątpliwości? Zostaw nam swój numer telefonu
ODDZWONIMY!