PolskiEnglishРусский
 • (52) 333 02 70

Early teaching of the English language

Graduate studies

ENGLISH LANGUAGE IN PRE-SCHOOL AND PRIMARY EDUCATION FOR TEACHERS OF KINDERGARTENS AND PRIMARY SCHOOLS

Purpose of study

Celem studiów jest przygotowanie metodyczne nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Nabycie umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym. Słuchacz kończący studia powinien posiąść wiedzę oraz umiejętności na poziomie egzaminu FCE oraz umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie C1 (CAE).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12. marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2009r. nr 50, poz. 400) oraz z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 207, poz. 2110).

Study programme provides for the following items:

 • Practical teaching of modern English
 • Modern English literature for children
 • Fun & games in pre-primary and early learning provision
 • Glottodydaktyka
 • Practice

The duration of the

3 semestry

Studia rozpoczynają się w październiku każdego roku akademickiego.

Zapisy trwają do 30 września 2017 r.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Recipients of study

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim lub magisterskim, które są zainteresowane zdobyciem kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe:

graduate education preschool or early childhood

znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie średnio zaawansowanym (poziom B1)

Profile of a graduate

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w przedszkolach, szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych, w szkołach językowych specjalizujących się w nauczaniu dzieci.

Kwalifikacje:

Ukończenie studiów podyplomowych wczesne nauczanie języka angielskiego jest jednym z trzech warunków otrzymania pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Oprócz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego nauczyciele muszą posiadać kwalifikacje do nauczania w przedszkolu bądź klasach kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej, a także legitymować się świadectwem znajomości języka na poziomie FCE bądź TOEFL lub City & Guilds na poziomie B2. Aby nauczać języka angielskiego w wyżej wymienionych placówkach, trzeba spełnić wszystkie trzy warunki jednocześnie. Studia przygotowują do zdania wyżej wymienionych egzaminów, a także doskonalą umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego.

Classes will be held in the system default. Studies are carried out in accordance with regulation of the Minister of science and higher education of 17 January 2012 on training standards for the profession of a teacher.

BENEFITS FOR THE PARTICIPANTS

 1. Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego.
 2. Zdobycie kwalifikacji metodycznych do prowadzenia zajęć języka angielskiego w przedszkolach oraz w I etapie edukacyjnym (w klasach I-III szkoły podstawowej)
 3. The possibility of acceding to the international PTE exam General at level B2, organized by the University Lingwistyczno-technical support in Świecie, which is an accredited testing centre Pearson.
  To obtain international certificate PTE General at level B2 (according to the guidelines of the Council of Europe, the CEFR) will allow teachers to kindergartens on teaching English in kindergartens and primary schools (grade I-III), as that by 1 September of the year 2020 persons working with children in kindergarten are required and document the qualification with a range of modern foreign languages.

Fees

– wpisowe 100 zł,

– czesne 1600 zł (za semestr)

Wszelkie opłaty należy uiszczać na konto Uczelni:

88 1160 2202 0000 0001 5412 6691

BANK MILLENIUM S.A.

Required documents

personal questionnaire (download under the STUDENTS/PATTERNS of APPLICATIONS)

-Graduate ( I lub II stopnia) or the campus copy

-two photographs 35 × 45 mm (control legitymacyjny)

-the original proof of payment of the buy-in

-a photocopy of the 1. and 2. page ID (copy of the abridged birth certificate in the absence of proof)

-in the event of a change of the name nieodnotowanej in the proof of personal document certifying name change (such as a copy of the quick marriage or judicial decision about the change of the name)

Senior lecturers

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z wieloletnim doświadczeniem.

We propose to study the following specialties: