PolskiEnglishРусский
 • (52) 331 27 03

Wczesne nauczanie

Studia podyplomowe wczesnego nauczania języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych

 • dwusemestralne, skierowane do nauczycieli znających język angielski na  poziomie B2 według ESOKJ,
 • trzysemestralne, skierowane do nauczycieli nie znających języka angielskiego.

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim lub magisterskim, które są zainteresowane zdobyciem kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym. Studia realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program Studiów przewiduje realizację następujących przedmiotów:

 1. Praktyczna nauka współczesnego języka angielskiego
 1. Współczesna literatura angielska dla dzieci
 1. Gry i zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 1. Metodyka nauczania języka angielskiego
 1. Praktyki

Zapisy trwają do 25 września 2016 r. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Opłaty:

 • wpisowe 100zł,
 • czesne 1600zł. za semestr

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis lub kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne

Proponujemy studia na następujących specjalnościach: