• (52) 333 02 70

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Śp. Prof. zw. dr hab. Roman Kalisz