• (52) 333 02 70

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu otrzymała pozytywną ocenę na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia Uchwała Nr.403/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 07 lipca 2016 r.