• (52) 333 02 70

Porozumienie z Domem Polonii na Wschodzie

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu podpisała 25 maja 2016 r. porozumienie o współpracy z Domem Polonii   na Wschodzie z siedzibą w Charkowie we Wschodniej Ukrainie. W imieniu Wyższej Szkoły porozumienie podpisała Kanclerz- dr Elżbieta Sternal, Dom Polonii reprezentował Prezes Pan Aleksander Giedroyć oraz Wice-Prezes Domu Polonii Pani Tamara z Wiśniowieckich   Rodenko.

Porozumienie określa obszary wzajemnej współpracy, które mają sprzyjać realizacji wymiany międzynarodowej  m.in. w zakresie organizowania przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, organizowaniu konferencji i seminariów oraz organizowaniu wymiany międzynarodowej studentów.