• (52) 333 02 70

Porozumienie Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z Parkiem Przemysłowym w Łomży

Porozumienie Wyższej Szkoły Języków w Obcych w Świeciu z Parkiem Przemysłowym w Łomży

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu oraz Park Przemysłowy Łomża podpisały porozumienie o współpracy. Zawartą 27 sierpnia br. w budynku łomżyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości umowę parafowali Prezes Parku Przemysłowego Łomża Andrzej Kiełczewski oraz JM Rektor WSJO dr Małgorzata Chrzan. Przy podpisaniu umowy obecni byli pozostali przedstawiciele władz uczelni – Kanclerz dr Elżbieta Sternal oraz Dziakan Wydziału Zamiejscowego w Przasnyszu dr Jacek Kołata.

Zakres współpracy między instytucjami przewiduje prowadzenie wspólnych przedsięwzięć badawczo – rozwojowych, promocyjnych oraz pozyskiwanie na ten cel środków zewnętrznych. Dzięki podpisanemu porozumieniu Park Przemysłowy Łomża uzyskuje wsparcie w pozyskiwaniu zagranicznych ekspertów i partnerów biznesowych oraz pomoc doradczą i translacyjną. Dla Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu oraz Wydziału Zamiejscowego Uczelni w Przasnyszu nawiązana współpraca pozwoli na dokonanie analizy obecnego programu kształcenia i jego dostosowanie do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców. Pozwoli to na usprawnienie procesu edukacyjnego i podniesienie jakości kształcenia.

„W ramach współpracy z praktykami – przedsiębiorcami i parkami przemysłowymi chcemy stworzyć możliwość z jednej strony pomocy doradczej tym instytucjom, z drugiej zaś dzięki wymianie doświadczeń możliwe będzie wprowadzenie innowacyjnych, nowych kierunków studiów. Dlatego też liczymy, iż współpraca ta przyniesie obopólne korzyści” – mówi JM Rektor Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu dr Małgorzata Chrzan.

Jak zaznacza Prezes Zarządu Parku Przemysłowego Łomża Andrzej Kiełczewski: „Podpisane porozumienie z Wyższą Szkołą Języków Obcych jest elementem budowy ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości przez PPŁ, co przyczyni się do jego efektywnego rozwoju”.

Podpisana umowa stanowi kontynuację wdrożonego przez Park Przemysłowy Łomża programu strategicznego partnerstwa z uczelniami wyższymi umożliwiającego transfer wiedzy i technologii oraz zacieśniającego integrację środowiska naukowego z sektorem biznesu.