• (52) 333 02 70

Podziękowanie Rektora prof. K. Bajmyrzajewa Żetysuskiego Uniwersytetu Państwowego imienia I. Żansugurowa Republiki Kazachstanu dla Uczelni Lingwistyczno-Technicznej

 

14 maja 2018 roku do Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu przybyły studentki z Żetysuskiego Uniwersytetu Państwowego imienia I. Żansugurowa Republiki Kazachstanu wraz z Panią Profesor Karlygash Sarbassovą.

Z ogromną radością przyjęliśmy podziękowanie władz Żetysuskiego Uniwersytetu Państwowego imienia I. Żansugurowa Republiki Kazachstanu dla Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu (zdjęcie poniżej).

Nasza Uczelnia podpisała umowę o współpracy naukowo-badawczej w ramach, której realizowane są następujące przedsięwzięcia:

  1. Realizacja programu dwudyplomowego kształcenia na poziomie studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich).
  2. Udział w konferencjach naukowych organizowanych przez obydwie strony.
  3. Organizowanie staży naukowych dla studentów i doktorantów w celu prowadzenia wspólnych badań naukowych, omawiania aktualnych problemów naukowych interesujących obydwie strony.
  4. Publikacja wyników prac naukowych w czasopismach obu stron.