PolskiEnglishРусский
  • (52) 331 27 03

Plany zajęć

Filologia angielska – studia licencjackie
Plan zajęć – 22-23.10.2016 r.
I FA

Godziny Sobota SALA Niedziela SALA
8:00-9:30 Zasady bezpieczeństwa

Mgr Ewa Nowak

6 PNDJO – język rosyjski

Mgr I. Sitkowska

6
9:35-11.05 Zasady bezpieczeństwa

Mgr Ewa Nowak

6 PNDJO – język rosyjski

Mgr I. Sitkowska

6
11:10-12:40 Historia i realioznawstwo krajów obszaru języka angielskiego

Mgr M. Kalisz

6 PNJA – Konwersacje

Mgr M. Piórkowski

6
12:50-14:20 Wstęp do analizy tekstów kultury i literatury angielskiego obszaru językowego

Prof. J. Burzyńska-Sylwestrzak

6 OKIENKO
14:40-16:10 Wiedza o akwizycji i nauczaniu języka

Prof. T. Danilewicz

6 PNJA – Gramatyka

Mgr B. Piórkowski

6
16:20-17:50 Wstęp do językoznawstwa

Prof. T. Danilewicz

6
  • Możliwe dodatkowe zajęcia w niedzielę 23.10.2016 r. po konsultacji z Wykładowcą Panem mgr B. Piórkowskim

Filologia angielska – studia licencjackie
Plan zajęć – 22-23.10.2016 r.
I FN

Godziny Sobota SALA Niedziela SALA
8:00-9:30 Zasady bezpieczeństwa

Mgr Ewa Nowak

6 PNJA – Gramatyka

Dr M. Bieszk

12
9:35-11.05 Zasady bezpieczeństwa

Mgr Ewa Nowak

6 PNJA – Czytanie ze słownictwem

Dr M. Bieszk

12
11:10-12:40 PNJN – Pisanie

Dr K. Szczerbowska-Prusevicius

12 PNJA – Fonetyka

Dr M. Bieszk

12
12:50-14:20 PNJN – Konwersacje

Dr K. Szczerbowska-Prusevicius

12
14:40-16:10 Wiedza o akwizycji i nauczaniu języka

Prof. T. Danilewicz

6
16:20-17:50 Wstęp do językoznawstwa

Prof. T. Danilewicz

6

Filologia angielska – studia licencjackie
Plan zajęć – 22-23.10.2016 r.
III FA

Godziny Piątek Godziny Sobota SALA Niedziela SALA
8:00-9:30 PNJA – Pisanie akademickie

Dr M. Chrzan

5
9:35-11.05 Historia języka angielskiego

Prof. R. Kalisz

5 Historia literatury amerykańskiej

Dr M. Chrzan

5
11:10-12:40 Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczyciela

Mgr E. Nowak

5 Wykład ogólnouczelniany

Dr N. Rezmer-Mrówczyńska

5
12:50-14:20 Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczyciela

Mgr E. Nowak

5 PNJA – Konwersacje

Mgr B. Piórkowski

5
14:40-16:10 Gramatyka kontrastywna angielsko-polska

Prof. R. Kalisz

5 Angielski naukowy język pisany

Dr M. Chrzan

5
17:35-19:05 Seminarium dyplomowe

Prof. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak

SALA NR 6

16:20-17:50 Dydaktyka języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego

Dr S. Wiśniewska

4 Warsztaty tłumaczeń pisemnych

Dr M. Chrzan

5
18:00-19:30 Dydaktyka języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego

Dr S. Wiśniewska

4

Filologia angielska – studia licencjackie
Plan zajęć – 22-23.10.2016 r.
III FN

Godziny Sobota SALA Niedziela SALA
8:00-9:30 PNJA – Pisanie akademickie

Dr K. Szczerbowska-Prusevicius

14
9:35-11.05 PNJA – Konwersacje

Dr K. Szczerbowska-Prusevicius

14 Wykład ogólnouczelniany

Dr N. Rezmer-Mrówczyńska

14
11:10-12:40 Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczyciela

Mgr E. Nowak

5 Wykład ogólnouczelniany

Dr N. Rezmer-Mrówczyńska

5
12:50-14:20 Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczyciela

Mgr E. Nowak

5 Dydaktyka języka niemieckiego

dla I etapu edukacyjnego

Dr M. Bieszk

14
14:40-16:10 Historia literatury niemieckiej

Dr K. Szczerbowska-Prusevicius

14 Dydaktyka języka niemieckiego

dla I etapu edukacyjnego

Dr M. Bieszk

14
16:20-17:50 PNJA – Gramatyka

Dr M. Bieszk

14
18:00-19:30 PNJA – Tłumaczenia

Dr M. Bieszk

14

Filologia angielska – studia magisterskie
Plan zajęć – 22-23.10.2016 r.
I MGR

Godziny Sobota SALA
8:00-9:30
9:35-11.05 Elementy semantyki i pragmatyki

Prof. T. Danilewicz

15
11:10-12:40 Przygotowanie pedagogiczne do nauczania na III i IV etapie edukacyjnym

Dr E. Sternal

15
12:50-14:20 Przygotowanie pedagogiczne do nauczania na III i IV etapie edukacyjnym

Dr E. Sternal

15
14:40-16:10 Literaturoznawstwo – konwersatorium

Prof. J. Burzyńska-Sylwestrzak

15
16:20-17:50
18.00-19:30

Filologia angielska – studia magisterskie
Plan zajęć – 22-23.10.2016 r.
II Magisterska

Godziny Sobota SALA Niedziela SALA
8:00-9:30 PNJA – Pisanie z gramatyką

Dr S. Wiśniewska

4
9:35-11.05 Kulturoznawstwo – konwersatorium

Prof. J. Burzyńska-Sylwestrzak

3 PNJA – Pisanie z gramatyką

Dr S. Wiśniewska

4
11:10-12:40 Dydaktyka języka angielskiego na IV etapie edukacyjnym

Dr S. Wiśniewska

4 Wprowadzenie do pracy metodą projektu dr M. Chrzan
12:50-14:20 Seminarium magisterskie

Prof. R. Kalisz

3 Dydaktyka języka angielskiego na IV etapie edukacyjnym

Dr S. Wiśniewska

4
14:40-16:10 Dydaktyka języka angielskiego na IV etapie edukacyjnym

Dr S. Wiśniewska

4
16:20-17:50
18:00-19:30

I semestr – Studia podyplomowe
Plan zajęć – 22-23.10.2016 r.

Godziny Sobota SALA Niedziela SALA
8:00-9:30 PNJA – Classroom language

Dr S. Wiśniewska

4 PNJA – KZ II

Mgr B. Piórkowski

3
9:35-11.05 PNJA – Classroom language

Dr S. Wiśniewska

4 PNJA – KZ II

Mgr B. Piórkowski

3
11:10-12:40 PNJA – KZ II

Mgr B. Piórkowski

14 PNJA – Classroom language

Dr S. Wiśniewska

4
12:50-14:20 Kultura i realioznawstwo Wielkiej Brytanii

Mgr M. Kalisz

14
14:40-16:10 PNJA – KZ II

Mgr B. Piórkowski

14
16:20-17:50
18:00-19:30

III semestr – Studia podyplomowe
Plan zajęć – 22-23.10.2016 r.

Godziny Sobota SALA
8:00-9:30 Mgr A. Macura

Emisja i higiena głosu

17
9:35-11.05 Mgr A. Macura

Emisja i higiena głosu

17
11:10-12:40 Elementy glottodydaktyki

Prof. T. Danilewicz

3
12:50-14:20 Dydaktyka języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego

Dr S. Wiśniewska

4
14:40-16:10 Dydaktyka języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego

Dr S. Wiśniewska

4
16:20-17:50 PNJA – KZ II

Mgr B. Piórkowski

3
18:00-19:30 PNJA – KZ II

Mgr B. Piórkowski

3
Chcesz nas o coś zapytać? Masz wątpliwości? Zostaw nam swój numer telefonu
ODDZWONIMY!