• (52) 333 02 70

NOWOŚĆ język angielski i niemiecki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że w terminie od dnia 22.02 do 28.02.2017 przyjmowane będą „Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy”

Więcej informacji na stronach Powiatowych Urzędów Pracy.

Ogłaszamy nabór na semestry letni i zimowy 2017/2018

 

WSJO w Świeciu na dwusemestralne Studia podyplomowe w zakresie

 1. angielskiego i j. niemieckiego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

pragnących podnieść swoje kwalifikacje.

 

Studia trwają 2 semestry i kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Przewidujemy 15 spotkań dwudniowych                                                                 (sobota 8 godz./niedziela 6 godz., w sumie 210 godzin w obu semestrach).

Po zakończeniu studiów podyplomowych istnieje możliwość zdawania egzaminu międzynarodowego potwierdzającego znajomość:

 1. języka angielskiego na poziomach A1 do C1 zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) we WSJO, które jest akredytowanym ośrodkiem Pearsona.
 2. języka niemieckiego na poziomach A1 do C1 – zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) –

w ośrodkach Herdera w kraju.

 CELE studiów podyplomowych

 

– rozbudzenie świadomości językowej jako fundament skutecznej komunikacji,

– doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela zawodowego

 

Moduły w semestrach pierwszym i drugim

Moduł I

Coaching w edukacji  zawodowej – warsztaty – 8 godzin

 • zasady coachingu i ich zastosowanie w edukacji
 • pytania jako podstawowe narzędzie coacha
 • metoda prowadzenia rozmowy
 • praca z celem i motywacją
 • praca z zasobami ucznia
 • radzenie sobie z „nie wiem” i brakiem pomysłów/rozwiązań
 • przygotowywanie planu działania dla ucznia

 

Moduł II

 

Techniki autoprezentacji i wystąpienia publiczne- warsztaty – 8godzin

 • określanie własnych cech i tożsamości
 • odbieranie informacji zwrotnej o sobie
 • zawartość autoprezentacji
 • projektowanie tożsamości zewnętrznej
 • alternatywne techniki autoprezentacji
 • kompetencje mówcy
 • stan: trema na scenie: emocje prowadzącego
 • fizjologia trenera: ciało, gesty, głos
 • nawiązanie relacji z grupą: początek szkolenia, określanie ram, dopasowywanie się do grupy
 • format prezentacyjny
 • prezentacja Platformy Click Meeting

 

Moduł III – praktyczny

– Język angielski/niemiecki (kurs zintegrowany)

Łącznie przewidujemy 194 godz. w obu semestrach z czego 60 godzin język zawodowy.

Proponujemy Państwu zajęcia, spełniające najnowocześniejsze kryteria nauczania na tym poziomie.

Zajęcia językowe prowadzone są  przez lektorów mających duże doświadczenie, w przypadku anglistów są dyplomowanymi egzaminatorami egzaminów

 Pearson TE General. 

Poza materiałami autentycznymi wykorzystywane są podręczniki najnowszej generacji, mają one e-obudowę, dołączone DVD z nagraniami i filmami – obudowane są  zadaniami , oferują  support online,  wprowadzają  dodatkowe zadania online, książkę ćwiczeniową  z e-tutorem. Dzięki tej dodatkowej obudowie, słuchacz dobrze poprowadzony podczas zajęć  nie pozostaje bierny podczas  przerwy pomiędzy zjazdami ale może dużo ćwiczyć sam  i to nie tylko w oparciu o tekst drukowany ale i o materiały  audiowizualne.