• (52) 333 02 70

Już od 15 kwietnia 2016 r. ruszają zapisy na egzamin PEARSON! Zapraszamy…

 

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu –

Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson z Londynu !!

 

 

Dlaczego warto przystąpić do egzaminu?

Jeżeli chcesz sprostać oczekiwaniom pracodawców i potrzebom rynku pracy- wykaż się znajomością języka angielskiego! Wyższa Szkoła Języków Obcych  w Świeciu zaprasza wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do egzaminów międzynarodowych potwierdzających znajomość języka angielskiego na 6 różnych poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2 zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). W ramach współpracy z czołową firmą edukacyjną Pearson oceniamy i weryfikujemy umiejętności językowe oraz poświadczamy znajomość języka angielskiego w przypadku osób, dla których język ten nie jest językiem ojczystym międzynarodowymi certyfikatami. Egzamin bazuje na czterech umiejętnościach komunikacyjnych, przez pryzmat których weryfikowana jest znajomość gramatyki i słownictwa.

Egzaminy przeprowadzają certyfikowani egzaminatorzy z Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu.

 

 

Trwają zapisy na egzamin, który odbędzie się w maju !!

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 kwietnia 2016

Termin Egzaminu pisemnego i ustnego: 21 maja 2016

 

Osoby pragnące uzupełnić swoją wiedzę do egzaminu, będą miały możliwość uczestniczenia w kursach doskonalących znajomość języka angielskiego.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.wsjo.edu.pl/

lub pod numerem telefonu: (52) 333 02 70

 

logo pearson