• (52) 333 02 70

Języki w biznesie

Język angielski/niemiecki/rosyjski w biznesie

Cel studiów:

 • zgłębienie znajomości języka obcego oraz rozszerzenie słownictwa w dziedzinie biznesu
 • poznanie terminologii biznesowej, księgowej i finansowej
 • analizowanie tekstów specjalistycznych z zakresu ekonomii, księgowości i finansów
 • zapoznanie studentów z mechanizmami gospodarczymi oraz prowadzeniem własnej działalności.

 

Do kogo są adresowane studia?

 • studentów/ absolwentów kierunków ekonomicznych, którzy posiadają dobrą znajomość języka obcego
 • osób chcących podjąć pracę poza granicami kraju,
 • osób które chcą podjąć pracę w firmach, gdzie wymagana jest biegła znajomość języka biznesowego,
 • nauczycieli/ lektorów, którzy chcą poszerzać zakres swoich kompetencji
 • absolwentów studiów filologicznych chcących poprawić swoja sytuację na rynku pracy

 

Czas trwania:

 • System niestacjonarny ( zaoczny)
 • Dwa semestry ( 12 zjazdów- sobota i niedziela)

Opłata semestralna: 1600zł

 

Świadectwa i certyfikaty:

Słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość (ODPŁATNEGO) przystąpienia do egzaminu certyfikowanego:

 • z języka angielskiego  Business English Certificates (BEC)
 • z języka rosyjskiego Русский язык делового общения (Бизнес и коммерция).
 • z języka niemieckiego Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft (WiDaF)

Proponujemy studia na następujących specjalnościach: