• (52) 333 02 70

Języki dla prawników

Język angielski/niemiecki/rosyjski dla prawników

Cel studiów:

Celem studiów jest zgłębienie znajomości języka obcego oraz rozszerzenie słownictwa w dziedzinie prawa – poznanie terminologii języka prawnego, nabycie umiejętności prawniczych, analizowanie tekstów specjalistycznych (ustaw, rozporządzeń itp.) a także redagowanie pism procesowych, pozwów, skarg, umów, zażaleń.

Do kogo są adresowane studia?

  • studentów / absolwentów studiów prawniczych posiadających ogólną dobrą znajomość języka obcego,
  • adwokatów / radców prawnych/ notariuszy zamierzających podjąć pracę poza granicami państwa,
  • absolwentów studiów filologicznych chcących poprawić swoją sytuację na rynku pracy,
  • nauczycieli / lektorów zainteresowanych poszerzeniem swoich umiejętności.

 

Czas trwania:

  • System niestacjonarny ( zaoczny)
  • Dwa semestry ( 12 zjazdów- sobota i niedziela)

Opłata semestralna: 1600zł

Świadectwa i certyfikaty:

Słuchacze studiów podyplomowych z języka angielskiego mają możliwość (ODPŁATNEGO) przystąpienia do egzaminu certyfikowanego   International Legal English Certificate (ILEC), który stanowi wysoki wskaźnik oceny umiejętności językowych.

Proponujemy studia na następujących specjalnościach: