• (52) 333 02 70

Języki w medycynie

Język angielski/niemiecki/rosyjski dla personelu medycznego

Cel studiów:

Głównym celem studiów jest zgłębienie znajomości języka obcego oraz rozszerzenie słownictwa w dziedzinie medycyny, farmacji, stomatologii – poznanie terminologii medycznej a także redagowanie dokumentacji medycznej.

 

Do kogo są adresowane studia?

  • do studentów/ absolwentów kierunków medycznych
  • lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, stomatologów zamierzających podjąć pracę poza granicami państwa.nauczycieli/ lektorów, którzy chcą poszerzać zakres swoich kompetencji
  • absolwentów studiów filologicznych chcących poprawić swoja sytuację na rynku pracy

 

Czas trwania:

  • System niestacjonarny ( zaoczny)
  • Dwa semestry ( 12 zjazdów- sobota i niedziela)

Opłata semestralna 1600 zł

Proponujemy studia na następujących specjalnościach: