• (52) 333 02 70

Język rosyjski

Język rosyjski w zakresie tłumaczeń polsko rosyjskich i rosyjsko- polskich

Program Studiów przewiduje realizację następujących przedmiotów:

  1. Praktyczna nauka  współczesnego języka rosyjskiego
  2. Warsztaty tłumaczeniowe z wybranej odmiany funkcjonalnej języka polskiego na rosyjski  i rosyjskiego na  polski
  3. Współczesna literatura rosyjska –  nowe prądy  i zjawiska
  4. Warsztaty metodyczne
  5. Wybrane zagadnienia ze współczesnego realioznawstwa   rosyjskiego
  6. Najnowsze tendencje w rozwoju i funkcjonowaniu języka rosyjskiego

Zajęcia prowadzą  nauczyciele akademiccy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dla zainteresowanych Uczelnia zorganizuje 15/30 osobową grupę dydaktyczną, która  może wziąć udział w dwutygodniowej Letniej Szkole Języka Rosyjskiego zorganizowanej przez Uniwersytet w Petersburgu (lipiec, sierpień, wrzesień). Pobyt obejmuje: program dydaktyczny, noclegi, śniadanie, przejazd  autokarem  oraz program wycieczkowy).

Proponujemy studia na następujących specjalnościach: