PolskiEnglishРусский
  • (52) 331 27 03

humanistica 21

humanistica 21

„Przekraczanie granic w języku, literaturze i kulturze”

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu zainicjowała serię wydawniczą humanistica 21 poświęconą zagadnieniom współczesnej humanistyki, jej nowym horyzontom i nowym wyzwaniom. Rozważaniom poszczególnych tomów przyświeca refleksja iż na progu XXI wieku humanistyka nie jest jedynie zbiorczą ramą dla różnych dyscyplin, jej przedmiotem jest ludzka egzystencja w różnych jej przejawach, humanistyka potrafi podjąć debatę nad tym kim jesteśmy, uświadamia nam względność tego co robimy ze światem, uświadamia nam nasze bycie w kulturze, w języku w działaniach i regułach działań, nasze bycie w dążeniach, wyobrażeniach, rytuałach i symbolach.

Żyjemy w wieku niczym zdawałoby się nieograniczonego otwarcia na nowe kultury, sposoby myślenia, postrzegania, komunikowania się a także kreowania i wyrażania rzeczywistości. Zacierają się granice, które warunkowały tożsamość jednostek i kultur a także metodologii ich opisu. Otwierające się doświadczenie burzy dotychczasowe schematy pojmowania i opisu otaczającego nas świata. Dzieje się to wszystko w świecie zglobalizowanego systemu ekonomicznego, ruchów migracyjnych i trans-kulturowych, z drugiej strony w świecie któremu towarzyszy tendencja budowania świadomości lokalnej, pamięci jednostkowej i zbiorowej wymuszających budowanie na nowo tożsamości i ludzkiej podmiotowości.

W wielowymiarowej, zmieniającej się rzeczywistości trudno mówić o wspólnych paradygmatach badawczych, jeszcze trudniej o korespondencjach między teoriami. Wychodzimy z założenia, że najciekawsze efekty poznawcze powstają na skrzyżowaniu różnych pól przedmiotowo-interdyscyplinarnych i perspektyw metodologiczno-teoretycznych. Coraz większa dynamika cechująca świat współczesny powoduje, że pojawiają się nowe obszary badawcze i nowe wyzwania. Towarzyszy im przeświadczenie, że współczesna humanistyka daleko odeszła już od myśli filozoficznej głoszącej stały postęp i stały przyrost wiedzy. Waga humanistyki XXI wieku polega na ciągłym stawianiu pytań kim jesteśmy w ponowoczesnym, zglobalizowanym świecie w którym wszystko stało się problematyczne. Na pytania te nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Współczesna humanistyka przypomina nam jednak,że człowiek nie może zaprzestać poszukiwania sensu, choć ten będzie zawsze wyślizgiwać się wszelkim normom i definicjom.