• (52) 333 02 70

EGZAMIN PTE GENERAL ZDANY W 100% !!

Gratulujemy studentom studiów podyplomowych Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego  WSJO w Świeciu zdania egzaminu PTE General. Egzamin został przeprowadzony przez Wyższą Szkołę Języków Obcych w Świeciu, która jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearsona. Wszyscy studenci, którzy chcieli uzyskać międzynarodowy certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)  i przystąpili do egzaminu PTE General w 100% zdali egzamin.

Egzamin ten składał się z dwóch części:

  • część pierwsza – to egzamin pisemny, sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania  i oceniana był sprawdzony przez niezależnych egzaminatorów z Wielkiej Brytanii.
  • część druga to egzamin ustny, weryfikujący sprawności komunikacji ustnej. Przeprowadzany był przez certyfikowanych egzaminatorów PTE, którzy są wykładowcami WSJO. Egzamin był nagrywany i wysyłany do weryfikacji w Wielkiej Brytanii, w celu zapewnienia najwyższych standardów oceniania.

 

Dziękujemy wykładowcom WSJO, którzy dobrze przygotowali studentów do egzaminu.