• (52) 333 02 70

Coaching w edukacji

Studia podyplomowe

COACHING W EDUKACJI

Cel studiów

Uczestnicząc w studiach podyplomowych nauczyciele – wychowawcy, poznają zarówno specyfikę pracy coachingowej, jej styl, odmiany, ale także zdobędą bardzo konkretne narzędzia do pracy w ich codziennym zadaniu – towarzyszeniu dziecku i jego rodzicom w rozwoju.

Forma

Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych (12 zjazdów – 192 godziny)

Program Studiów

 « do pobrania »

Adresaci studiów

Studia podyplomowe coaching w edukacji skierowane są do pedagogów, nauczycieli, wychowawców, osób zatrudnionych w profesjach związanych z pomocą psychologiczną, pedagogiką, resocjalizacją i wychowaniem, osób specjalizujących się w pracy z innymi ludźmi.

                  Metody coachingowe w świetle najnowszych badań znajdują doskonałe zastosowanie także na sali lekcyjnej, wychowawczej, wykładowej i akademickiej. Nauczyciel / Pedagog / Wykładowca jako coach z większą precyzją i szerszą gamą narzędzi może rozpoznawać i wykorzystywać procesy psychologiczne neurologiczne, które zachodzą w trakcie procesu nauczania (jednostkowo i zespołowo). Dzięki temu może dobrać odpowiednie metody nauczania, które przyniosą najlepsze efekty w danych warunkach i danym zakresie. Ponadto, w oparciu o swoje doświadczenie pedagogiczne i nabytą wiedzę coachingową, może prowadzić wartościowe procesy rozwojowe dla różnych grup uczestników. Znając specyfikę procesu coachingowego, nauczyciel może wpływać na zachowanie uczniów czy uczestników szkoleń, by rozwijać ich talenty i wzmacniać efekty nauczania. W trakcie zajęć naszej Akademii uczestnicy nie tylko rozwiną konkretne, potrzebne w zawodzie nauczyciela umiejętności. Będą mieli możliwość określenia swojej dalszej drogi rozwoju zawodowego w oparciu o konkretne rekomendacje, otrzymane od trenerów prowadzących. Podczas kursu będziemy także koncentrować się na budowaniu profesjonalnego wizerunku uczestników jako coachów. Cały proces zakończy się superwizją, w trakcie której uczestnicy zaprezentują samodzielnie prowadzone procesy coachingowe. Chcemy, żeby ten proces budował pewność siebie i poczucie wartości uczestników.

W CZASIE AKADEMII JAKO UCZESTNIK

 • rozwiniesz się jako profesjonalista – nabędziesz umiejętności prowadzenia coachingu w pracy z uczniem/ klientem,
 • zwiększysz swe umiejętności w zakresie budowania kontaktu opartego o zaufanie i empatię,
 • rozwiniesz umiejętności wsparcia i rozwoju osoby na różnych etapach zmiany,
 • rozwiniesz umiejętności już posiadane o kompetencje coachingu menadżerskiego i edukacyjnego,
 • zapoznasz się z najnowszymi metodami i narzędziami pracy z zespołem klasowym tak nad wzmocnieniem rozwoju ucznia jak i ułatwieniem przepływu wiedzy i informacji między nauczycielem i uczniem a także między uczniami,

KORZYŚCI DLA SZKOŁY

 • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości własnej roli kadry pedagogicznej w procesie nauczania i rozwoju,
 • integracja członków kadry pedagogicznej wokół doskonalenia metod nauczania i rozwijania innych,
 • stworzenie platformy komunikacyjnej wśród kadry pedagogicznej (operowanie tym samym językiem z nowymi elementami) w odniesieniu do bieżącego procesu edukacji oraz projektów szkoleniowych,
 • wzrost motywacji i zaangażowania w proces nauczania i rozwijania uczestników szkoleń oraz uczniów, a także proces samokształcenia się pedagogów,

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • zyskanie wiedzy z zakresu budowania i kierowania zespołem,
 • pogłębienie umiejętności trenerskich, coachingowych i pedagogicznych,
 • przećwiczenie możliwych zachowań w odniesieniu do różnych sytuacji podczas procesu rozwoju i nauczania przy użyciu metod trenerskich.

Na naszej Uczelni jest również możliwość przystąpienia do międzynarodowego egzaminu PTE General na poziomie B2 organizowanego przez Uczelnię Lingwistyczno-Techniczną w Świeciu, która jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson.

Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PTE General na poziomie B2 (wg wytycznych Rady Europy CEFR) pozwoli nauczycielom przedszkoli na nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I-III), jako że do dnia 1 września 2020 roku osoby pracujące z dziećmi w przedszkolu mają obowiązek uzupełniania i udokumentowania kwalifikacji z zakresu znajomości języka obcego nowożytnego.

Wymagane dokumenty

 

kwestionariusz osobowy (do pobrania w zakładce STUDENCI/WZORY PODAŃ)

– dyplom ukończenia studiów wyższych ( I lub II stopnia) lub uczelniany odpis

– dwie fotografie 35×45 mm (formant legitymacyjny)

– oryginał dowodu wniesienia opłaty wpisowego

– kserokopię 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)

– w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska)

 

Proponujemy studia na następujących specjalnościach: