PolskiEnglishРусский
 • (52) 331-27-03

Lingwistyczno технический университет в Гданьске

Экзаменационный центр Пирсон

Экзаменационный центр Пирсон

Lingwistyczno технический университет в Гданьске является аккредитованным центром тестирования Pearson

Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni przez wykładowców WSJO, którzy są certyfikowanymi egzaminatorami PEARSON TEST of ENGLISH

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i oczekiwaniom pracodawców stwarzamy możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na 6 różnych poziomach A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2 zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). W ramach współpracy z czołową firmą edukacyjną Pearson oceniamy i weryfikujemy umiejętności językowe oraz poświadczamy znajomość języka angielskiego w przypadku osób, dla których język ten nie jest językiem ojczystym.

Oferta Centrum obejmuje:

 • Пирсон тест общего английского языка
 • Pearson Test of English Young Learners.

Egzaminy PTE General i PTE Young Learners:

 • sprawdzają wiedzę i stanowią poświadczenie umiejętności językowych,
 • kładą nacisk na umiejętność rozumienia i płynnej komunikacji,
 • są autentyczne, ponieważ opierają się na realistycznych scenariuszach,
 • pozwalają na swobodną komunikację,
 • motywują i pomagają w nabyciu pewności siebie,
 • integrują wszystkie cztery umiejętności językowe (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej i wypowiedzi ustnej).
 • są opracowane w odniesieniu do Common European Framework of Reference /CEFR/ Rady Europy,
 • są uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Uzyskanie certyfikatu PTE General umożliwia, między innymi:

 • Начало учебы или работы за рубежом
 • создание новых возможностей для разработки
 • поднять свой собственный квалификации
 • подтверждение владения требуемого стандарта языка
 • выделиться на рынке труда

Egzaminy PTE General w Polsce:

 • uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku

Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PTE General na poziomie B2 (wg wytycznych Rady Europy CEFR) pozwoli nauczycielom przedszkoli na nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I-III), jako że do dnia 1 września 2020 roku osoby pracujące z dziećmi w przedszkolu mają obowiązek uzupełniania i udokumentowania kwalifikacji z zakresu znajomości języka obcego nowożytnego kontrolującego jakość egzaminów w Wielkiej Brytanii.

ФОРМАТ ЭКЗАМЕНА

Egzaminy składają się z dwóch części:

 • Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania i oceniana jest przez niezależnych egzaminatorów z Wielkiej Brytanii.
 • Natomiast drugą część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. Ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność poprawnego komunikowania się w obcym języku może mieć miejsce przed lub po części pisemnej. Oceniany jest przez wykwalifikowanych lektorów i wykładowców naszej uczelni. Egzamin jest nagrywany i wysyłany do weryfikacji w Wielkiej Brytanii, w celu zapewnienia najwyższych standardów oceniania.

УРОВНИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНА

Уровень

Уровень сложности

Продолжительность теста

CEFR

Уровень A1

Базовый уровень

1h 15min

А1

Level1

Промежуточный уровень ниже

1h 30min

A2

Level2

Промежуточный уровень

1h 35min

B1

Level3

Средний уровень выше

2h

B2

Шумов4

Продвинутый уровень

2h 30min

C1

Уровень 5

Уровне экспертов

2h 55min

C2

Sesje egzaminacyjne dla wszystkich poziomów organizowane są w maju, czerwcu i grudniu.

Chcesz nas o coś zapytać? Masz wątpliwości? Zostaw nam swój numer telefonu
ODDZWONIMY!