• (52) 333 02 70

Cassiopeia

Wyróżnione prace magisterskie, licencjackie i projektowe

Komitet Redakcyjny Cassiopeii

dr Elżbieta Sternal, Kanclerz WSJO

dr Małgorzata Chrzan, Kanclerz WSJO

dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak, Dziekan Wydziału Filologicznego WSJO

Prace magisterskie:

Marta Burlińska. Ways of Implementing Drama Techniques in Teaching Speaking Skill to Young Learners at the Elementary Level. Selected Aspects.

Prace licencjackie:

dr E. Sternal. Językowa kategoryzacja konceptu pracowitość nie pracowitość na materiale współczesnych frazeologizmów rosyjskich