• (52) 333 02 70

Wizyta w Charkowie !

Kanclerz Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu, dr Elżbieta Sternal w grudniu 2016 r. brała udział w spotkaniach zorganizowanych przez Dom Polonii na Wschodzie
z siedzibą w Charkowie. Jest to miasto w północno-wschodniej części Ukrainy, położone na południowym krańcu Wyżyny Środkoworosyjskiej i jest drugim co do wielkości miastem
w tym kraju. Charków jest też jednym z największych ośrodków przemysłowych i kulturalno-naukowych Ukrainy. Obecnie znajduje się w nim 40 szkół wyższych.

Pani Kanclerz miała okazję spotkać się i odbywać ważne rozmowy
z przedstawicielami Domu Polonii z Charkowa, Kijowa, Domu Polonii na Podolu z obwodu chmielnickiego.

W kolejnym dniu odbyło się spotkanie z prof. Dmytro Gorovyi, of Science in Economics, Kharkiv National Automobile and Highway University oraz z prof. Olgą Tofaniuk, of the finance department National Aerospace University named after
N. Zhukovsky.

Efektem prowadzonych rozmów będzie rewizyta przedstawicieli wyżej wymienionych uniwersytetów w Wyższej Szkole Języków Obcych w Przasnyszu w dniach 08-10 stycznia 2017 roku.

Następnie Kanclerz Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu wzięła udział
w spotkaniu z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie, panem Januszem Jabłońskim. Na spotkaniu zostały omówione sprawy udzielania wiz studentom, którzy zechcą studiować w Wyższej Szkole Języków Obcych w Świeciu.

Dr Elżbieta Sternal odwiedziła również cmentarz ofiar totalitaryzmu w Charkowie, który powstał z inicjatywy Federacji Rodzin Katyńskich. Spoczywa na nim 4 302 oficerów Wojska Polskiego i polskich cywili zamordowanych w 1940 przez NKWD, a także około
2 000 radzieckich Ukraińców, Rosjan i Żydów zamordowanych przez NKWD w latach 1937–1938. Cmentarz wzniesiony został w latach 1999–2000 według projektu Zdzisława Pidka.

Na koniec wizyty Kanclerz Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu wzięła udział w programie telewizyjnym pt. Насправді na kanale Simon. W programie była mowa
o zaletach szkolnictwa wyższego w Polsce dla studentów z Ukrainy, o możliwościach uzyskania drugiego dyplomu na polskich uczelniach oraz o przeszkodach, jakie czekają na kandydatów na studentów, którzy chcieliby studiować w Polsce.