• (52) 333 02 70

Sprawozdanie

W sobotę, 16 tycznia o 8:45, oraz w niedzielę 17 stycznia 2016 roku o 13:50 oraz o 14:40 w Wyższej Szkole Języków Obcych w Świeciu  Pani Marta Nogal, jedna z ambitnych magistrantek Wyższej Szkoły Języków Obcych (WSJO) w Świeciu, vice-prezes koła naukowego Open Mind działającego przy WSJO, podzieliła się doświadczeniami związanymi nauczaniem języka angielskiego na poziomie przedszkolnym.

Nauczanie angielskiego dzieci  w wieku przedszkolnym jest niezwykłą pasją pani Marty, która nabyła doświadczenie pracując w przedszkolach przez ostatnich pięć lat, gdzie z wielkim powodzeniem wykorzystywała założenia metodyczne nabyte podczas studiów w Wyższej Szkole Języków Obcych w Świeciu.

Szeroki wachlarz barwnych, interaktywnych projektów dydaktycznych, zaprojektowanych przez autorkę a także rozmaite  pomysły oraz cenne wskazówki wzbogaciły całą prezentację.

Pani Marta chętnie dzieliła się nabytą wiedzą oraz przedstawiła slajdy ukazujące świat przedszkolaków. ww 1 ww

Magiczny świat jej prac wywołały entuzjazm, zaciekawienie oraz uśmiechy na twarzach oglądających.

Pracując z różnymi grupami w przedziale wiekowym od 2 do 7 lat pani Marta swoje obowiązki wychowawczo-dydaktyczne wypełnia w oparciu o Program Nauczania Języka Angielskiego Dla Przedszkoli, zgodny z Podstawą Programową według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r., którego autorami są: Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska.

Wyżej wymieniony program edukacji przedszkolnej wspomaga rozwój umiejętności językowych, komunikacyjnych oraz aktywności ruchowej. Dzieci w grupie wiekowej od 2 do 7 lat charakteryzuje duża ciekawość, a co za tym idzie otwartość na procesy poznawania. Dzieci są spontaniczne zarówno w zabawie jak i podczas zadań wymagających większego skupienia. Wykazują zainteresowanie poznawanym słownictwem, całymi frazami, zdaniami, poleceniami, wierszami, rymowankami oraz piosenkami w języku angielskim. Aktywnie uczestniczą w zajęciach, zgłaszają się i wykazują bardzo duże chęci do wypowiedzi. Podczas prezentacji  przedszkolaki zapoznały się z różnymi rodzajami literatury dziecięcej. Dzieci wymieniały charakterystyczne zjawiska pogodowe, grupowały przedmioty wg określonych kryteriów, zgadywały jakie są  brakujące, elementy na obrazku, większość dzieci sprawnie posługiwała  się liczebnikami i znajomością podstawowyck kolorów. Chętnie powtarzały, śpiewały  piosenki i aktywnie brały udział w różnych grach i zabawach językowych.  Grupa poznawała również zasady przestrzegania zgodnego życia, ze szczególnym naciskiem na swobodne i kulturalne wzajemne komunikowanie się.

W podejmowanych działaniach dydaktyczno – wychowawczych pani Marta kieruje się odpowiednim doborem zajęć do potrzeb i możliwości dzieci. Podczas spotkania podzieliła się swoimi doświadczeniami oraz tym co robią dzieci na jej zajęciach. Opowiadała o tym jak przedszkolaki brały udział w licznych konkursach, poznały także dużo piosenek i chętnie je śpiewały, a swoje umiejętności prezentowały na uroczystościach przedszkolnych. Atmosfera pracy pani Marty  sprzyja rozwojowi intelektualnemu i poszerzaniu wiedzy oraz pogłębianiu umiejętności językowych.

Pani Marta zaprezentowała pomoce dydaktyczne, które osobiście wykonała. W tym również interaktywną książkę z płytą CD, którą napisała dla swoich podopiecznych.www 3